Bild: Barn och pedagog sträcker fram händer i skolmiljö
LYSSNA

Placering i förskoleklass 2022/2023

Barn som fyller sex år under 2022 placeras i förskoleklass från och med höstterminen 2022. Förskoleklassen är obligatorisk och avgiftsfri. Nu kan du som är vårdnadshavare lämna önskemål om vilken skola ditt barn ska placeras vid. Detta ska göras senast den 31 oktober 2021.

Förskoleklass är en egen skolform, med ett stort inslag av skapande arbete och lek där förskolans och skolans arbetssätt och metodik kombineras. Här möts två verksamheter, med både likheter och skillnader, och blir en tredje – en verksamhet som ur barnets perspektiv har det bästa ur två världar. Man kan säga att förskoleklassen är en bro mellan förskolan och skolan. Förskoleklassen finns på den skola där barnet sedan fortsätter i årskurs 1.

Du kan lämna in önskemål om vilken skola ditt barn ska placeras vid. Målet är att kunna tillmötesgå din önskan, men vi måste också ta hänsyn till helheten innan några beslut kan fattas. Om du inte gör ett aktivt val, placeras ditt barn på en skolenhet. Ditt barn är inte berättigat till skolskjuts om du väljer en skola utanför ert skolområde. Är du osäker om vilket skolområde din adress tillhör kontakta barn- och utbildningskontoret på telefon 0381-363 14. Inom stadsplanerat område anordnas i princip inga skolskjutsar.

Val av skola – förskoleklass

Val av skola – förskoleklass görs via en e-tjänst. Saknar du e-legitimation kan du istället beställa en blankett, telefon 0381-36314. Observera att ansökan måste signeras av båda vårdnadshavarna för att kunna registreras på barn- och utbildningskontoret. Ditt svar måste vara hos barn- och utbildningskontoret senast den 31 oktober 2021.

Frågor

Om du har frågor angående e-tjänsten, kontakta barn- och utbildningssektorn,
telefon 0381-363 14. För övriga frågor kontaktar du ansvarig rektor för respektive skola.

Nyheten publicerad: 6 oktober 2021

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se

Fax:

0381-166 00

 TILLBAKA

Placering i förskoleklass 2022/2023, Eksjö kommun

Barn som fyller sex år under 2022 placeras i förskoleklass från och med höstterminen 2022. Förskoleklassen är obligatorisk och avgiftsfri. Nu kan du som är vårdnadshavare lämna önskemål om vilken skola ditt barn ska placeras vid. Detta ska göras senast den 31 oktober 2021.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.