LYSSNA

Stor smittspridning av RS-virus

Till dig som är vårdnadshavare/har barn i förskola. Just nu är det hög spridning av RS-virus som är en luftvägsinfektion. De allra flesta som smittas av RS-virus får en lindrig infektion, men en del barn kan bli allvarligt sjuka och behöva få vård på sjukhus. Den största risken för allvarlig sjukdom har barn under ett års ålder samt äldre personer. Regionen rekommenderar därför extra försiktighet.

RS-virus är ett förkylningsvirus som ger symtom som snuva, hosta och feber. Äldre barn och vuxna blir i regel bara lindrigt sjuka av RS-virus, men barn under ett års ålder kan bli svårt sjuka med ansträngande hosta och andningssvårigheter. Även äldre personer kan bli allvarligt sjuka.

Hur smittar RS-virus?

Viruset finns i saliv, snor och slem. Det sprids till andra genom små droppar som bildas när en person hostar eller nyser. Det kan också spridas som kontaktsmitta via händer eller föremål som till exempel leksaker. Sjuka personer är smittsamma ungefär 3–8 dagar, men ibland längre.

Varför är det mycket RS-virus just nu?

RS-virus brukar spridas varje vinter, ungefär som influensa. Under förra vintern var det nästan inga fall av RS-virus. En orsak till det var de åtgärder som sattes in mot pandemin med covid-19 minskade smittspridningen även av andra virusinfektioner. Det har gjort att det är ovanligt många personer i samhället som är mottagliga för infektion med RS-virus nu, och troligen är det därför vi ser en så ovanligt tidig och kraftig smittspridning.

Minska smittspridningen

Flera åtgärder kan minska risken för smittspridning.

  • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten.
  • Hosta och nys i armvecket eller i en näsduk.
  • Barn med symtom ska stanna hemma från förskolan.
  • Bra rutiner kring städning och rengöring i förskolemiljön.

Skydda de minsta barnen

Barn under ett års ålder kan bli allvarligt sjuka av RS-virus. Du som är föräldraledig med barn under ett år kan minska risken för smitta genom ytterligare några åtgärder.

  • Undvik att träffa förkylda personer.
  • Undvik att vistas på platser där det finns mycket folk.
  • Överväg att låta äldre syskon stanna hemma från förskolan under några veckor när smittspridningen är som störst.

Mer information om RS-virus

Du kan läsa mer om RS-virus på 1177.se Länk till annan webbplats.

Nyheten publicerad: 29 oktober 2021

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se

Fax:

0381-166 00

 TILLBAKA

Rubrik på google och vid delning på sociala medier.

Lägg in en beskrivning på sidan som syns vid delning på sociala medier, på google och i menyer.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.