Elever och lärare i klassrum.

Ökande siffror av elever behöriga till gymnasiet i Eksjö kommun

Enligt preliminära siffror för vårterminen 2022 är 88,7 % av eleverna behöriga till ett yrkesprogram på gymnasiet. Det innebär en ökning med drygt 12 procentenheter jämfört med läsåret innan.

Läsåret 2020/2021 stack Eksjö kommun ut i länet med lägre siffror för elever behöriga till gymnasiets yrkesprogram, 76,1 % att jämföra med 81,1 % året innan. Varför siffrorna då var så låga är en komplex fråga menar Marie Ekström, grundskolechef Eksjö kommun:

- Siffror fluktuerar år från år, det beror dels på vad elever har med sig från start och hur de utvecklas, dels hur vi i skolan arbetar med att utveckla undervisningen. Vi har sett att det fungerat väl att utveckla kooperativt lärande och språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Det finns nu studiehandledning på fler språk vilket gynnar lärandet för elever med annat modersmål.

Nu visar preliminära siffror på att 88,7 % av eleverna är behöriga till ett yrkesprogram på gymnasiet vilket är en markant ökning med drygt 12 procentenheter från läsåret 2020/2021. Vid vårterminens slut 2022 var meritvärdet 223,3 (preliminära siffror), en ökning med nästan 5 poäng jämfört med 2021 och med nästan 8 poäng jämfört med 2019. Meritvärde räknas ut utifrån att varje betygsnivå har en poäng.

Utvecklingsarbete av undervisning har gett resultat

Inom grundskolan sker hela tiden ett arbete med att utveckla undervisningen. På Prästängsskolan och Furulundsskolan har man arbetat med bland annat kooperativt lärande, där läraren organiserar samarbetet mellan elever för ett ökat lärande, och ett formativt förhållningssätt samt språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Furulundsskolan har också arbetat med läs- och skrivutveckling i ett F-9-perspektiv.

Goda relationer med vårdnadshavarna är en annan viktig pusselbit i elevernas måluppfyllelse.

Fler lärare ger goda förutsättningar

Barn- och utbildningssektorn fick under hösten 2021 och för budgetåret 2022 en tilläggsbudget som till stor del riktades mot högstadierna. Denna tilläggsbudget har bland annat inneburit att man på Prästängsskolan, som har stora klasser, har kunnat arbeta med minst fyra lärare på tre klasser i de teoretiska ämnena. I vissa ämnen och årskurser har man kunnat arbeta med så kallat tvålärarsystem, det vill säga två lärare i klassen. Där har också en speciallärare och en elevcoach arbetat per årskurs, vilket ger en bättre kännedom om elevernas behov. På båda skolorna försöker man möta elevers behov av att ibland behöva arbeta i ett mindre sammanhang.

- Inför kommande läsår har vi också lyckats bra med rekrytering av behöriga lärare, säger Marie Ekström.

Nyheten publicerad: 9 augusti 2022

Kontakt

Barn- och utbildningssektorn

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

 TILLBAKA

Ökande siffror av elever behöriga till gymnasiet i Eksjö kommun

Enligt preliminära siffror för vårterminen 2022, är 88,7 % av eleverna i Eksjö kommun behöriga till ett yrkesprogram på gymnasiet. Det innebär en ökning med drygt 12 procentenheter jämfört med läsåret innan.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Samma tider som ovan.

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00. Helgdagar är det stängt.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.