Andel behöriga till gymnasieskolan ökar i Eksjö kommun

Skolverkets senaste statistik gällande andel behöriga till ett nationellt program i gymnasieskolan visar att Eksjö kommun har haft en positiv utveckling det senaste läsåret. 88,9 procent av eleverna var behöriga, vilket är en ökning med 12,8 procentenheter.

Torsdagen den 29 september presenterade Skolverket statistik gällande slutbetygen för årskurs 9, läsåret 2021/2022. Nationellt sett fick 85 procent av eleverna ett slutbetyg som gav dem behörighet till ett nationellt program i gymnasieskolan. Det är en minskning med 1,2 procentenheter jämfört med föregående läsår.

Eksjö kommun går emot det nationella resultatet då 88,9 procent av eleverna i kommunens skolor fick ett slutbetyg som gav dem behörighet till ett nationellt program i gymnasieskolan. Detta är en ökning med 12,8 procentenheter sedan läsåret 2020/2021.

Marie Ekström, grundskolechef vid Eksjö kommun, berättar om det utvecklingsarbete som pågår inom skolorna.
– Vi har påbörjat ett utvecklingsarbete inom matematik och ett inom svenska som andraspråk, då vi har sett att vi i de ämnena har haft en låg måluppfyllelse. Det är för tidigt att säga om det är hela förklaringen till de förbättrade siffrorna, men det kan vara en del på vägen. Flera skolor har under tid också arbetat med olika sätt att tillgänglig göra lärmiljön för alla elever, och detta kan vara en annan del av förklaringen. Inför kommande läsår har vi också lyckats bra med rekrytering av behöriga lärare.

Bengt-Olov Södergren, skolchef vid Eksjö kommun, förklarar att förutsättningarna också har förbättrats av den tilläggsbudget som tilldelats barn- och utbildningssektorn.
Den tilläggsbudget som tilldelades grundskolan läsåret 2021/2022 har förbättrat förutsättningarna och möjliggjort en förstärkning av personal på framför allt högstadieskolorna.

Mer information om Skolverkets statistik gällande slutbetygen för årskurs 9 finns på Skolverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Nyheten publicerad: 30 september 2022

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se

Fax:

0381-166 00

 TILLBAKA

Andel behöriga till gymnasieskolan ökar i Eksjö kommun

Skolverkets senaste statistik gällande andel behöriga till ett nationellt program i gymnasieskolan visar att Eksjö kommun har haft en positiv utveckling det senaste läsåret. 88,9 procent av eleverna var behöriga, vilket är en ökning med 12,8 procentenheter.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Samma tider som ovan.

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00. Helgdagar är det stängt.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.