Eksjö kommuns logotyp

Odling som pedagogiskt verktyg

Under odlingssäsongen 2023 driver Eksjö kommun ett odlingsprojekt på flera förskolor i kommunen, genom medel från Astrid Lindgrens Hembygd. Syftet är att öka medvetenheten om varifrån maten kommer, uppmuntra till odlingsintresse och visa på hur ett hållbart samspel mellan natur och människa kan fungera.

Barnen på förskolorna Blåsippan i Eksjö, Skogsgläntan i Hjältevad och Hults förskola i Hult kommer att delta i projektet. Initiativtagare till projektet är Gun Svensson, måltidsutvecklare i Eksjö kommun.

– Jag hoppas projektet kan vara grunden till ett växande intresse hos barn och elever för odling, och visa på ett konkret sätt var maten kommer ifrån. Att det kan bidra till en mer hållbar livsstil bland kommunens yngre invånare och deras familjer, säger Gun.

Projektet innebär att alla avdelningar på förskolorna kommer att ha en gemensam odling på sina gårdar.

Linnea Granath är anställd som projektledare med odling som pedagogiskt verktyg och ansvarar för verksamheten. Under odlingssäsongen kommer hon att ha regelbundna träffar med barnen i odlingen och på ett pedagogiskt sätt lära ut grunderna i odling.

– Vi vill väcka intresset för odling och visa på hur roligt och lärorikt det är. Det handlar om så mycket mer än just att odla grönsaker. Hur vi får vi jorden att må bra och nyttiga insekter att trivas? Och hur blir fröer till? Hur många vuxna har egentligen ens tänkt på hur morotsfrön blir till? Det kommer barnen som deltar i projektet kunna berätta i höst, säger Linnea Granath.

Projekt: Odling som pedagogiskt verktyg

Leader-projekt finansierat av Astrid Lindgrens Hembygd

Projektet ”Odling som pedagogiskt verktyg” är ett Leader-projekt på 10 månader finansierat av Astrid Lindgrens Hembygd. Astrid Lindgrens Hembygds uppdrag är att fördela projektstöd för lokal landsbygdsutveckling, leaderstöd, med finansiering från medlemskommunerna och EU/Landsbygdsprogrammet. Jordbruksverket ansvarar för Landsbygdsprogrammet.

Logotyper, Europeiska Jordbriksfonden, Leader,Astrid Lindgrens Hembygd

Nyheten publicerad: 3 april 2023

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se