Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

Händelse på Grevhagsskolan

Under onsdag morgon har en händelse inträffat vid Grevhagsskolan i centrala Eksjö där en utklädd person har skrämt elever under en idrottslektion. Polisen är kontaktad angående det inträffade.

Idag, onsdagen den 6 september, har en händelse inträffat under en idrottslektion förlagd utanför Grevhagsskolans område. Det är en utklädd person som har skrämt eleverna under lektionen. Efter händelsen samlade idrottsläraren omgående ihop klassen och gick tillbaka till skolan. Samtal fördes därefter med eleverna i den aktuella klassen. Ingen elev eller anställd har kommit till skada.

Grevhagsskolan har kontaktat polisen angående händelsen, och berörda vårdnadshavare är informerade.

Händelsen kan väcka tankar och frågor hos elever och barn både på Grevhagsskolan och andra skolor. Som vuxen kan du gärna känna av om ditt barn har frågor och behöver prata. Om ditt barn är väldigt orolig, kontakta ditt barns skola.

Nyheten publicerad: 6 september 2023

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se

 TILLBAKA

Händelse på Grevhagsskolan

Under onsdag morgon har en händelse inträffat vid Grevhagsskolan i centrala Eksjö där en utklädd person har skrämt elever under en idrottslektion. Polisen är kontaktad angående det inträffade.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381-360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Samma tider som ovan.

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00. Helgdagar är det stängt.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.