Eksjö kommuns logotyp

Önskemål om placering i förskoleklass 2024/2025

Barn som fyller sex år under 2024 placeras i förskoleklass från och med höstterminen 2024. Förskoleklassen är obligatorisk och avgiftsfri. Du som är vårdnadshavare kan lämna önskemål om vilken skola ditt barn ska placeras vid. Detta ska göras senast den 31 oktober 2023.

Förskoleklass är en egen skolform, med ett stort inslag av skapande arbete och lek där förskolans och skolans arbetssätt och metodik kombineras. Här möts två verksamheter, med både likheter och skillnader, och blir en tredje – en verksamhet som ur barnets perspektiv har det bästa ur två världar. Man kan säga att förskoleklassen är en bro mellan förskolan och skolan. Förskoleklassen finns på den skola där barnet sedan fortsätter i årskurs 1.

Du kan lämna önskemål om vilken skola ditt barn ska placeras vid. Målet är att kunna tillmötesgå din önskan, men vi måste också ta hänsyn till helheten innan några beslut kan fattas. Om du inte gör ett aktivt val, placeras ditt barn på en skolenhet. Ditt barn är inte berättigat till skolskjuts om du väljer en skola utanför ert skolområde. Är du osäker om vilket skolområde din adress tillhör kontakta barn- och utbildningskontoret på telefon 0381-363 14. Inom stadsplanerat område anordnas i princip inga skolskjutsar.

Val av skola – förskoleklass görs via en e-tjänst (länk finns nedan). Saknar du e-legitimation kan du istället fylla i en blankett, som du beställer via telefon 0381-363 14. Observera att ansökan måste signeras av båda vårdnadshavarna för att kunna registreras på barn- och utbildningskontoret. Ditt svar måste vara hos barn- och utbildningskontoret senast den 31 oktober 2023.

Frågor

Om du har frågor angående e-tjänsten, kontakta barn- och utbildningssektorn,
telefon 0381-363 14. För övriga frågor kontaktar du ansvarig rektor för respektive skola.

Kontaktuppgifter till rektorer för grundskolorna i kommunen hittar du på respektive skolas webbsida

Nyheten publicerad: 27 september 2023

Kontakt

Barn- och utbildningssektorn

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

barn-utbildningssektorn@eksjo.se

Telefon:

0381-363 14 (för mer information om e-tjänsten eller beställa blankett)