Barnavdelningen på Mariannelunds bibliotek

Svara på frågor om vad du vill göra på biblioteket

Nu har du chansen att berätta vad du tycker om biblioteken i Eksjö kommun. Vad är bra och vad kan förbättras? Finns det något som du saknar på biblioteken? Frågenkäten är öppen till och med den 15 september. 

Svaren från enkäten kommer att användas i arbetet med att ta fram en uppdaterad biblioteksplan som ska gälla från och med 2023.

Alla uppgifter i underökningen kommer att behandlas anonymt och resultatet av undersökningen kommer läggas ut på Eksjö stadsbiblioteks hemsida hösten 2022.

Enkät om biblioteken i Eksjö kommun Länk till annan webbplats.

Nyheten publicerad:

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se

Fax:

0381-166 00

 TILLBAKA

Svara på frågor om vad du vill göra på biblioteket

Nu har du chansen att berätta vad du tycker om biblioteken i Eksjö kommun. Vad är bra och vad kan förbättras? Finns det något som du saknar på biblioteken? Frågenkäten är öppen till och med den 15 september. 

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Samma tider som ovan.

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00. Helgdagar är det stängt.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.