Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

Det går nu att bada i Mellbybadet igen

De senaste vattenproverna som togs vid Mellbybadet visade på tjänligt vatten. Detta innebär att avrådan från bad inte längre gäller.

Den 17 juli avrådde Eksjö kommun från bad vid Mellbybadet med anledning av förhöjda värden av intestinala enterokocker. Vattenprovernas värden visade då på klassificeringen tjänligt med anmärkning.

På de nya vattenproverna visar värdena nu på klassificeringen tjänligt. Tjänligt vatten betyder att halten av bakterier är låg nog för att inte innebära en hälsorisk. Avrådan från bad gäller alltså inte längre.

Läs mer om kommunala badplatser och vattenkvalité i badsjöar.

Nyheten publicerad: 28 juli 2023

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se

 TILLBAKA

Det går nu att bada i Mellbybadet igen

De senaste vattenproverna som togs vid Mellbybadet visade på tjänligt vatten. Detta innebär att avrådan från bad inte längre gäller.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381-360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Samma tider som ovan.

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00. Helgdagar är det stängt.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.