Logotyp Eksjö kommun

Besöksförbud på alla äldreboenden

Regeringen har beslutat om ett nationellt besöksförbud på samtliga äldreboenden för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19. Beslutet träder i kraft den 1 april.

Besöksförbudet gäller på samtliga äldreboenden (särskilda boenden) i Eksjö kommun. Till de särskilda boendena hör Almgården, Marieberg och Mogården i Eksjö tätort, och Solgården i Ingatorp.

För att komma i kontakt med din anhöriga, använd telefonnumret som du har till den enhet där han eller hon borlänk till annan webbplats. De särskilda boendena arbetar för att möjliggöra för dig att komma i kontakt med din anhöriga även via Skype och Facetime. Kontaktvägen är densamma som till enheten.

Besöksförbudet gäller inte på trygghetsboendena Bobinen, Snickaren och Tuvan. Däremot uppmanar Folkhälsomyndigheten att de som är 70 år och äldre ska begränsa sina nära kontakter. Du som närstående bör därför vara restriktiv med dina besök hos de som tillhör denna grupp.

Detta är ingen allmän rekommendation, utan ett skarpt beslut av regeringen. Beslutet är generellt men den verksamhetsansvarige för ett boende får i det enskilda fallet medge undantag från förbudet om det finns särskilda omständigheter som motiverar ett undantag och om risken för spridning av coronaviruset är liten.

Information om besöksförbudet på regeringens webbplatslänk till annan webbplats

Nyheten publicerad: 2020-03-31
Nyheten uppdaterad: 2020-04-02

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se

Fax:

0381-166 00