Logotyp Eksjö kommun

Detta gäller för besök på särskilda boenden från 1 oktober

Från den 1 oktober är det åter möjligt att genomföra besök på särskilda boenden (äldreboenden). För att begränsa riskerna för smittspridning måste besöken genomföras på ett säkert sätt.

För att besöken på särskilda boenden ska bli så trygga och säkra som möjligt för våra boende vill vi framhålla vikten av att:

  • Du som besökare är helt symtomfri vid besök på våra särskilda boenden.
  • Besök utomhus även fortsättningsvis rekommenderas.
  • Ni inte bör vara fler besökare samtidigt än att ni kan hålla avstånd till er anhörige.

Rutiner vid besök på särskila boenden från 1 oktober

  • Eksjö kommuns särskilda boenden kommer att ha sina entréer stängda. När du som besökare kommer till ett boende kommer personal och möter upp dig när du har tryckt på porttelefonen.
  • Innanför entréen kommer en behållare med handsprit att finnas. Du som besökare ska sprita händerna när du kommer in.
  • Alla besök ska ske i din anhöriges lägenhet och personal kommer att visa dig vägen dit. Du får inte träffa andra på boendet eller vara i gemensamma utrymmen på den enhet som du besöker.
  • När du kommer in i din anhöriges lägenhet ska du som besökare tvätta och sprita händerna.
  • Innan du avslutar besöket och lämnar lägenheten ska du tvätta och sprita dina händer igen.

Dessa rutiner är framtagna för att vi ska kunna genomföra säkra och trygga besök. Observera att rutinerna kan komma att ändras om ett virusutbrott skulle uppstå.

På Folkhälsomyndighetens webbplats kan du läsa mer om hur smittspridning vid besök på äldreboenden kan förhindraslänk till annan webbplats

Tack för visad omtanke!

Nyheten publicerad: 29 september 2020

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se

Fax:

0381-166 00