LYSSNA

Förslag till verksamhetsförändring Marieberg

Mot bakgrund av en minskad efterfrågan på boendeplatser inom särskilt boende föreslås en stängning av avdelningen Enen på Marieberg.

Under 2019–2021 har Eksjö kommun sett en utveckling med allt fler lediga boendeplatser (lägenheter) på kommunens särskilda boenden. I nuläget finns det cirka 20 lediga boendeplatser, vilket är ett stort antal jämfört med tidigare år.

För varje ledig boendeplats har kommunen ett intäktsbortfall, samtidigt som samma nivå av utgifter finns kvar. För att anpassa verksamheten, både utifrån efterfrågan på boendeplatser och aktuell budgetram, föreslås nu en stängning av avdelningen Enen på det särskilda boendet Marieberg i Eksjö tätort. Om förslaget verkställs kommer brukarna på avdelningen att erbjudas en annan lägenhet. I första hand på Marieberg, men annat särskilt boende i Eksjö tätort kan också bli aktuellt. De växelvårdsplatser som finns på Enen kommer att flyttas till korttiden på Marieberg.

Avdelningen Enen kan komma att öppna upp igen vid behov, men i nuläget är bedömningen att det inte är möjligt att ha så många boendeplatser lediga utan att vidta åtgärder. Enligt förslaget ska en eventuell stängning och förändring i verksamhet vara klar till den 18 juni 2021.

Berörda medarbetare samt fackförbund har fått information om förslaget. Förhandling med fackförbund kommer att genomföras inom kort. Därefter tas beslut om förändringen och meddelas direkt till berörda medarbetare.

Berörda brukare och deras anhöriga kommer att kontaktas personligen för information och dialog om hur varje enskilt ärende kan hanteras på ett så bra sätt som möjligt vid eventuellt verkställande av förslaget.

Nyheten publicerad: 23 april 2021

Kontakt

Sociala sektorn

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se

 TILLBAKA

Förslag till verksamhetsförändring Marieberg

Mot bakgrund av en minskad efterfrågan på boendeplatser inom särskild boende föreslås en stängning av avdelningen Enen på Marieberg.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.