LYSSNA

Orosanmälan för barn och unga

Socialtjänstens Biståndsenhet har sedan november månad en e-tjänst för orosanmälan för barn och unga. Du kan också precis som tidigare ringa eller skriva till Biståndsenheten för att anmäla din oro för att barn eller unga far illa eller misstänks fara illa.

Om du misstänker att ett barn eller en ungdom far illa ska du anmäla det till Socialtjänsten. Det kallas att göra en orosanmälan.

Var och en som får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa bör anmäla det till socialtjänsten. Att anmäla sin oro för barn och unga är ett sätt att ta ansvar för barnet/den unge och uppmärksamma socialtjänsten på situationen. Uppmaningen att anmäla gäller oavsett om misstanken gäller förhållanden i eller utanför hemmet.

Som anmälare behöver du inte vara säker på att barnet/den unge far illa, det räcker att du misstänker det eller känner oro. Det är socialtjänsten som ska utreda barnets/den unges situation och bedöma om barnet/den unge behöver skydd eller stöd.

Anställda på vissa myndigheter och i verksamheter som berör barn och unga är skyldiga enligt lag att genast anmäla om de i sitt arbete får kännedom eller misstänker att ett barn far illa. Till exempel dessa verksamheter:

  • förskola
  • skola
  • hälso- och sjukvård och
  • tandvård

Anmäl oro för barn och unga

Du kan också precis som tidigare ringa eller skriva till Biståndsenheten för att anmäla din oro för att barn eller unga far illa eller misstänks fara illa.

Mer information

Läs mer om att anmäla oro för barn och unga

Nyheten publicerad: 12 november 2021

Kontakt

Biståndsenheten

Besök:

Mejerigatan 5, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, Biståndsenheten, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

socialasektorn@eksjo.se

Fax:

0381-366 50

Du kontaktar Biståndsenheten via kommunens Kontaktcenter, se kontaktuppgifterna ovan.

Biståndsenheten har telefontid alla vardagar klockan 8.30–9.30.

Gäller ärendet anmälan om oro för barn och unga finns telefonen även öppen följande tider:
Måndagar, klockan 13–16
Tisdagar, klockan 9–12
Onsdagar, klockan 13–16
Torsdagar, klockan 9–12
Fredagar, klockan 9–12

Vid akuta situationer utanför kontorstid når du social­jouren via SOS Alarm på telefonnummer 112.

 TILLBAKA

Orosanmälan för barn och unga

Socialtjänstens Biståndsenhet har sedan november månad en e-tjänst för orosanmälan för barn och unga. Du kan också precis som tidigare ringa eller skriva till Biståndsenheten för att anmäla din oro för att barn eller unga far illa eller misstänks fara illa.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.