LYSSNA

Ökat stöd blev resultatet efter medverkan i projektet ”Förälder på avstånd”

Eksjö kommun har medverkat i det treåriga projektet ”Förälder på avstånd”, som syftar till att stötta föräldrar som har barn i familjehem, HVB-hem och ungdomshem.

Anna Melke, forskare vid Göteborgsregionens forsknings- och utvecklingsenhet FoU i Väst, är den som lett projektet. Sju kommuner, varav Eksjö är en, har genom sitt deltagande förbättrat och förnyat sina arbetssätt. Eksjö kommun har, i samarbete med Sävsjö kommun, utformat ett stödprogram för föräldrarna och även tagit fram tydligare information. Arbetet har under hela projekttiden stöttats och följts upp av forskare som också intervjuade både socialtjänstpersonal och föräldrar.

– Genom vårt deltagande i projektet har vi tagit fram ett stödprogram och verktyg för att arbeta mer systematiskt och förebyggande, för att erbjuda alla föräldrar stöd när en placering blir aktuell. Att som förälder känna sig lyssnad på och att ha någon att bolla sina tankar och känslor med är extra viktigt i en svår situation. Att erbjuda stödet till föräldrarna ser vi som en stor fördel för föräldrarnas och barnets fortsatta relation. Det gör att man kan känna sig delaktig i barnets liv trots att man är förälder på avstånd, säger Samuel Rydin och Anna Hurtig, behandlare vid Eksjö kommun.

Om forsknings- och utvecklingsprojektet ”Förälder på avstånd”
Projektet genomfördes under 2019–2021 och finansierades med medel från den statliga satsningen på tillämpad välfärdsforskning, via forskningsrådet Forte. Deltagande parter var Göteborgsregionen FoU i Väst; Kommunal utveckling, Region Jönköpings län och Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet. Sju kommuner medverkade: Alingsås, Eksjö, Göteborg, Mölndal, Stenungsund, Sävsjö och Värnamo.

Ladda ner rapporten
Förbättrat stöd till föräldrar med barn i samhällsvård Länk till annan webbplats.

Kontakt:
Anna Hurtig, behandlare, Eksjö kommun
anna.hurtig@eksjo.se
0381-366 74

Anna Melke, projektledare
anna.melke@goteborgsregionen.se
031-335 51 80

Familjehemsresursen Region Jönköpings län
asa.lofkvist@rjl.se

Nyheten publicerad:

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se

Fax:

0381-166 00

 TILLBAKA

Ökat stöd blev resultatet efter medverkan i projektet ”Förälder på avstånd”

Eksjö kommun har medverkat i det treåriga projektet ”Förälder på avstånd”, som syftar till att stötta föräldrar som har barn i familjehem, HVB-hem och ungdomshem.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.