Personal vid Familjehemsresursen

Personal vid Familjehemsresursen.

Ett hem att växa i – utbildning för Jönköpings läns familjehem

Familjehemsresursen har ett länsövergripande samarbete mellan tolv av tretton kommuner i region Jönköpings län. Vi rekryterar, fortbildar och utbildar familjehem för dessa kommuner. En del i det arbetet är att vi varje termin genomför grundutbildningen ”Ett hem att växa i”. Det är en utbildning som har tagits fram av Socialstyrelsen.

Utbildning

Grundutbildningen är upplagd på fyra heldagar under fyra veckors tid. Här får familjehemsföräldrar möjlighet att resonera kring uppdraget och få till sig matnyttig information till kunskap, stöd och uppmuntran. Utbildningen leds utav två familjehemssekreterare från Familjehemsresursen. I den här terminens första omgång är elva familjer med.

”Att ge våra familjehem en grundutbildning av hög kvalitet är mycket viktigt för oss”.
Teamchef Familjehemsresursen, Åsa Löfkvist

”Det är spännande dagar som ger avtryck och som påminner oss om hur stor skillnad våra familjehem gör”.
Familjehemssekreterare, Familjehemsresursen

Frågor som bland annat lyfts i utbildningen är hur ett nytt barn kan påverka familjen, om anknytning och separationer. Det samtalas även kring hur barnet/ungdomens umgänge med de biologiska föräldrarna kan se ut och vilka utmaningar man kan hamna i som familjehem. Lagutrymmen tas upp, och det viktiga samarbetet med socialtjänsten. Det är värdefulla träffar då familjehemmen har ett utbyte av varandra, gällande både framgångar och motgångar, och får möjlighet att skapa kontakter för fortsatt utbyte i framtiden.

”Familjer har särskilt poängterat hur viktigt det varit för dem att möta andra i samma situation. Att det har gett dem energi”.
Familjehemssekreterare, Familjehemsresursen

Bli familjehem

Behovet av familjer som öppnar sitt hem för barn/ungdomar är stort i hela vårt län. Är du intresserad, kontakta oss eller skicka in en intresseanmälan för att bli familjehem Länk till annan webbplats.

Vill du ordna en informationsträff där vi kommer och pratar om vårt arbete? Eller har du frågor eller funderingar kring vad vi söker hos ett familjehem? Ta kontakt med oss! (Se rubriken "Kontakt" nedan).

”Ett familjehem är en vanlig familj med tid, utrymme och engagemang över för ytterligare en familjemedlem”.
Familjehemssekreterare, Familjehemsresursen

Nyheten publicerad: 10 oktober 2022

Kontakt

Familjehemsresursen

Telefon:

 TILLBAKA

Ett hem att växa i – utbildning för Jönköpings läns familjehem

Familjehemsresursen har ett länsövergripande samarbete mellan tolv av tretton kommuner i region Jönköpings län. Vi rekryterar, fortbildar och utbildar familjehem för dessa kommuner. En del i det arbetet är att vi varje termin genomför grundutbildningen ”Ett hem att växa i”. Det är en utbildning som har tagits fram av Socialstyrelsen.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Samma tider som ovan.

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00. Helgdagar är det stängt.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.