LYSSNA

Coronaviruset, covid-19

Information om Eksjö kommuns arbete med anledning av coronaviruset, covid-19. Sidan uppdateras löpande.

Eksjö kommun följer händelseutvecklingen av coronaviruset, covid-19. Kommunens hållning och beslutade åtgärder följer aktuell och bekräftad information från Folkhälsomyndigheten och 1177 Vårdguiden, samt i förekommande fall beslut och rekommendationer från regeringen och andra statliga myndigheter. 

Folkhälsomyndigheten uppmanar alla människor som känner sig sjuka, med symtom som snuva, hosta eller feber, att försöka låta bli att träffa andra människor. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Du ska inte gå till jobbet eller skolan. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra.

For information in other languages, please use Google Translate by activating this function in the site's menu.

Förskola och skola

Stanna hemma vid sjukdom

Folkhälsomyndigheten uppmanar alla människor med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta.

Detta innebär att du ska hålla ditt barn hemma från förskola och skola även vid lindriga symtom på förkylning, till exempel vid snuva, hosta, ont i halsen och feber, till dess att barnet är helt friskt. Detta gäller oavsett om man tidigare har varit i ett riskområde eller inte.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar alla att vara hemma två dygn efter att man har blivit symtomfri.

Som vanligt kommer personal i förskola och skola att kontakta berörda vårdnadshavare om barnet/eleven insjuknar under dagen. Även barn med lindriga symtom kommer att skickas hem.

Om ditt barn tillhör en riskgrupp, kontakta behandlande läkare för råd.

Förskola

Frånvaro

All frånvaro ska som vanligt anmälas dagligen via verksamhetens egna rutiner. Friskanmälan till förskolan görs enligt rutin dagen innan för att underlätta planering av verksamheten.

Barn eller syskon i förskolan, vars vårdnadshavare är hemma (för egen sjukdom eller vård av barn) rekommenderas också att stanna hemma.

Barn med 15-timmarsplacering

För att underlätta i en ansträngd situation vädjar vi till dig som är föräldraledig eller arbetssökande, med så kallad 15-timmarsplacering, att om möjligt hålla dina barn hemma.

Inskolning

Inskolning av nya barn i förskolan sker som planerat om inte vårdnadshavare väljer att senarelägga inskolning.

Tillfällig samlokalisering

I Eksjö tätort är vissa förskolor och pedagogisk verksamhet (familjedaghem) tillfälligt samlokaliserade.

 • Verksamheten för barn på förskolan Delfinen är förlagd till den pedagogiska omsorgen Sjöhästen.
 • Den pedagogiska omsorgen på Korallen är förlagd till den pedagogiska omsorgen Krokodilen.
 • Verksamheten för barn på Kvarnarps förskola är förlagd till förskolan Blåsippan.
 • Verksamheten för barn på Stocksnäs förskola är förlagd till förskolan Eken.

Samtlig personal kommer att följa med till de tillfälliga lokalerna och är ansvariga för barnen precis som vanligt. Detta är en tillfällig samlokalisering och respektive verksamhet kommer att flytta tillbaka när nuvarande bemanningssituation har förbättrats.

Berörda vårdnadshavare ska i första hand kontakta respektive verksamhets rektor vid eventuella frågor.

Kommande samlokaliseringar

För att avlasta lokalvård, måltidsverksamhet och säkerställa god arbetsmiljö vill vi att du som vårdnadshavare ska vara förberedd på att barn och elever tillfälligt kan behöva vara på en annan förskola eller skola framöver. All information om eventuella förändringar kommer att gå direkt till berörda vårdnadshavare.

Uppdatera era kontaktuppgifter

Via verksamhetssystemet Tieto Education kan förskolan skicka ut information till dig som vårdnadshavare. Se gärna till att du har aktuella kontaktuppgifter registrerade i Tieto Education så att du säkert får informationen som skickas via detta system.

Grundskola och grundsärskola

Alla friska elever ska vara i skolan.

All frånvaro ska som vanligt anmälas dagligen via appen TietoEdu.

För elever som åker skolskjuts är det viktigt att meddela bussbolaget så att chaufförerna inte kör tomma turer.

För elever som har specialkost är det viktigt att avbeställa denna mat till köket. Det underlättar för måltidsverksamheten och mat slipper slängas i onödan.

Uppdatera era kontaktuppgifter

Via verksamhetssystemet Tieto Education kan skolan skicka ut information till dig som vårdnadshavare. Se gärna till att du har aktuella kontaktuppgifter registrerade i Tieto Education så att du säkert får informationen som skickas via detta system.

Kommande samlokaliseringar

För att avlasta lokalvård, måltidsverksamhet och säkerställa god arbetsmiljö vill vi att du som vårdnadshavare ska vara förberedd på att barn och elever tillfälligt kan behöva vara på en annan förskola eller skola framöver. All information om eventuella förändringar kommer att gå direkt till berörda vårdnadshavare.

Gymnasium och vuxenutbildning

Från och med den 18 mars 2020 kommer kommunens gymnasie- och vuxenutbildning att bedrivas på distans.

Eksjö Gymnasiums gymnasiesärskola kommer fortsatt att vara öppen som vanligt då verksamheten ansvarar för elever med behov av anpassad undervisning och omsorg.

De anställda inom Eksjö Gymnasium, Vux i12 och Campus i12 kommer att arbeta som vanligt men med förändrade arbetssätt.

Eksjö Gymnasium
Eleverna vid Eksjö Gymnasium är inte lediga utan förväntas att följa distansundervisningen hemifrån enligt vanligt schema. Både hem och skola behöver hjälpas åt för att möjliggöra elevernas lärande och genomförande av distansundervisningen. Information om den praktiska hanteringen ges direkt till elever och vårdnadshavare.

Elevhälsan är tillgänglig som vanligt för alla elever på Eksjö Gymnasium.

Campus i12 och Vux i12
Information om distansstudier vid Campus i12 och Vux i12 har skickats ut till de studerande. Ta kontakt med respektive verksamhet vid eventuella frågor.

Maten i förskola och skola

Från och med den 25 mars har Folkhälsomyndigheten skärpt kraven för säkerhet i restaurangmiljöer för att minska risken för smittspridning av covid-19. Skolorna i Eksjö kommun jobbar aktivt för att följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd.

Som vårdnadshavare kan du påminna ditt barn att det är viktigt att tvätta händerna innan måltid samt att hålla avstånd till andra personer i olika situationer.

Mer information och svar på vanliga frågor finns på Livsmedelsverkets webbplatslänk till annan webbplats

Begränsad bemanning hos måltidsverksamheten

Utifrån begränsad bemanning kan måltidsverksamheten behöva göra nödvändiga prioriteringar som innebär att matsedeln i förskola och skola kan ändras med kort varsel. Ta gärna del av eventuella förändringar i appen Skolmaten som i största möjliga mån hålls uppdaterad. Begränsad bemanning kan även innebära att barn i förskoleverksamhet får gå till en annan enhet för att äta.

Utskick till vårdnadshavare

Informationsbrev till samtliga vårdnadshavare i förskolor och grundskolor görs via Tieto Education-appen. Dessa informationsbrev publiceras även nedan.

För att få informationsbreven skickade direkt till dig, ladda ner appen (sök på "Tieto Edu" där du laddar ner appar i din mobiltelefon) och säkerställ att dina kontaktuppgifter är uppdaterade i verksamhetssystemet Tieto Education.

Uppdatera era kontaktuppgifter

Via verksamhetssystemet Tieto Education kan förskolorna och skolorna skicka ut information till dig som vårdnadshavare. Se gärna till att du har aktuella kontaktuppgifter registrerade i Tieto Education så att du säkert får informationen som skickas via detta system.

Vissa planerade möten bokas om

För att tillgängliga personalresurser på kommunens förskolor och skolor ska kunna fokusera på verksamheternas grunduppdrag kommer vissa planerade möten med externa deltagare på kvällstid bokas om till senare tillfällen. Det gäller möten som till exempel brukarråd och föräldramöten.

Förebyggande arbete i förskolor och skolor

Eksjö kommuns förskolor och skolor arbetar förebyggande för att allmänt minska smittspridning då även andra influensavirus är i omlopp.

En allmänt förebyggande åtgärd är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon, samt att undvika nära kontakt med sjuka människor. Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vattenlänk till annan webbplats före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när möjlighet till handtvätt inte finns.

Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindras smitta från att spridas och från att förorena händer.

Vård och omsorg

Besöksförbud på äldreboenden

Regeringen har beslutat om ett nationellt besöksförbud på samtliga äldreboenden för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19. Beslutet träder i kraft den 1 april och gäller tills vidare.

Besöksförbudet gäller på samtliga äldreboenden (särskilda boenden) i Eksjö kommun. Till de särskilda boendena hör Almgården, Marieberg och Mogården i Eksjö tätort, och Solgården i Ingatorp.

Besöksförbudet gäller inte på trygghetsboendena Bobinen, Snickaren och Tuvan. Däremot uppmanar Folkhälsomyndigheten att de som är 70 år och äldre ska begränsa sina nära kontakter. Du som närstående bör därför vara restriktiv med dina besök hos de som tillhör denna grupp.

Detta är ingen allmän rekommendation, utan ett skarpt beslut av regeringen. Beslutet är generellt men den verksamhetsansvarige för ett boende får i det enskilda fallet medge undantag från förbudet om det finns särskilda omständigheter som motiverar ett undantag och om risken för spridning av coronaviruset är liten.

Information om besöksförbudet på regeringens webbplatslänk till annan webbplats

Restauranger stängda, matlådor erbjuds

För att minska risken för smittspridning för personer över 70 år, enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer, har Eksjö kommun beslutat att stänga restaurangerna på trygghetsboendena Snickaren, Tuvan och Bobinen, samt restaurangen på Solgården. (De boende på vårdboendeenheterna och demensboendet på Solgården får sin mat serverad som vanligt.)

Restaurangerna erbjuder istället matlådor för avhämtning, alla dagar mellan klockan 12.30–13.45. Ingen förbeställning krävs.

Du som brukar ha ledsagning eller annan insats vid restaurangbesöket kan få matlådan levererad hem till dig via hemtjänsten.

Stängningen av restaurangerna är tillfällig.

Aktiviteter särskilda boenden /träffpunkter inställda

För att minska risken att sprida smitta bland de mest sårbara är alla aktiviteter på särskilda boenden och träffpunkter tills vidare inställda.

Dagverksamheter

Deltar du i någon av kommunens dagverksamheter eller aktiviteter är du välkommen att delta som vanligt om du inte har symtom på luftvägsinfektion.

Hjälp med livsmedelsinköp

För att minska risken för smittspridning uppmanar Folkhälsomyndigheten dig som är 70 år och äldre att begränsa dina sociala kontakter och stanna hemma en tid framöver. Vid störningar och kriser bör alla ta ett gemensamt ansvar och hjälpa varandra. Eksjö kommun uppmanar därför anhöriga, vänner eller grannar att hjälpa de som är påverkade av rådande situation med att handla den mat och andra förnödenheter som krävs.

Tillsammans med föreningar och andra frivilliga i kommunen samordnar Eksjö kommun inköp och hemkörning av livsmedel och läkemedel till dig som inte har någon i din närhet som kan hjälpa till.

Beställning

Behöver du hjälp med inköp av livsmedel och läkemedel, kontakta Eksjö kommun på telefonnummer 0381-364 00, måndag-fredag, klockan 9.00-13.00. Du kan även göra en beställning via vår e-tjänst i Självservice.

Betalning

Betalning av köpta varor sker genom faktura. I de fall betalning uteblir kommer sedvanlig påminnelseavgift att utgå.

Hemkörning

Hemkörning av varor sker tisdagar och torsdagar mellan klockan 9.00-16.00. Det utgår ingen kostnad för hemkörning av varorna.

Tillfällig lösning

Detta är en tillfällig lösning. Eksjö kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer vilket innebär att arbetet angående hjälp med livsmedelsinköp kan komma att förändras eller upphöra med kort varsel.

Kultur och fritid

Simhall och gym

Regeringen har beslutat att det är förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 500 personer. Till allmänna sammankomster och offentliga tillställningar räknas inte bibliotek, fritidsgårdar och simhallar.

Du är välkommen till dessa verksamheter om du är helt frisk.

Eksjö simhall

Eksjö simhall har öppet som vanligt med ordinarie öppettider.

Virus kan inte föröka sig i bassängvatten. De kan endast föröka sig i celler, till exempel i människor eller djur. Infektionsförmågan avtar snabbt i bassängbadvatten genom att virus dör av desinfektionsmedel eller späds ut. Virus smittar huvudsakligen direkt från person till person i samband med bassängbad. Därför är bassängbad inte mer förknippade med virussmitta än andra miljöer där många människor vistas.

Prästängshallens gym

På grund av begränsad bemanning kommer gymmet tills vidare att stänga klockan 15.30 istället för klockan 17.00 på lördagar och söndagar. Prästängshallens gym

Bibliotek, museum och kulturskola

Regeringen har beslutat att det är förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 500 personer. Till allmänna sammankomster och offentliga tillställningar räknas inte bibliotek, fritidsgårdar och simhallar.

Du är välkommen till dessa verksamheter om du är helt frisk.

Eksjö bibliotek

Eksjö kommuns bibliotek är öppna som vanligt. Enstaka arrangemang kan ha ett begränsat antal deltagarplatser, se respektive evenemang för information. Barnteatern den 3 april, "Vem ser Dim", är inställd.

Eksjö museum

Eksjö museum har öppet som vanligt, men alla arrangemang är inställda tills vidare.

Kulturskolan

Kulturskolans ordinarie undervisning, såsom lektioner, orkestrar och gruppundervisning, bedrivs som vanligt. Musik- och dansprofileleverna vid Eksjö Gymnasium har möjlighet att frivilligt delta i undervisningen på plats, men erbjuds också undervisning på distans i de fall det är möjligt.

För att minska risken för smittspridning är vissa spelningar och prova-på-dagar arrangerarade av kulturskolan inställda.

Information för arrangörer av evenemang

Från och med den 29 mars 2020 är det förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare.länk till annan webbplats Detta är ingen allmän rekommendation, utan ett skarpt beslut av regeringen.

De sammankomster och tillställningar som omfattas är till exempel demonstrationer, föreläsningar, teaterföreställningar, idrottstävlingar, danstillställningar, marknader och mässor. Privata tillställningar, skolor, bibliotek, simhallar och liknande berörs inte av förbudet. Förbudet gäller inte heller för dem som vistas i större folksamlingar på till exempel allmänna färdmedel, torg, köpcenter och liknande.

Rekommendationer för övriga evenemang

För sammankomster och tillställningar som inte omfattas av den nya förordningen har Folkhälsomyndigheten aviserat att de ska utarbeta allmänna rådlänk till annan webbplats till skydd mot smittspridningen. De allmänna råden väntas vara klara under vecka 14.

Om deltagarantalet underskrider 50 stycken är det upp till den enskilde arrangören att ta beslut om att ställa in en sammankomst eller tillställning.

Informera om inställda evenemang

Eksjö kommun uppmanar samtliga arrangörer som ställer in evenemang i kommunen att snarast meddela detta till turism@eksjo.se för att evenemangskalendern på visiteksjo.selänk till annan webbplats ska kunna hållas uppdaterad.

Näringsliv

Rådgivning och stöd till företagare

Eksjö kommun har utökat bemanningen på näringslivsenheten och välkomnar företagare i kommunen att ringa eller skicka ett mejl för rådgivning och stöd.

Nedanstående telefonnummer bemannas av medarbetare från näringslivsenheterna i både Eksjö och Aneby kommuner. För att kunna erbjuda bästa tillgänglighet ber vi er därför att i första hand ringa till detta telefonnummer, och inte till enskilda medarbetare.

Telefonen är bemannad måndag-torsdag, klockan 8.00–16.00.

Telefon: 0381-366 00
E-post: naringsliv@eksjo.se

Information från andra organisationer

Med anledning av den senaste tidens utveckling gällande spridningen av coronaviruset, covid-19, har vi samlat ett antal länkar där du som företagare i Eksjö kommun kan hitta viktig information.

Verksamt.selänk till annan webbplats samlar myndigheterna Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket information som är viktig för dig som företagare att känna till.

Tillväxtverketlänk till annan webbplats informerar om vad som gäller för korttidspermittering.

Svenskt Näringslivlänk till annan webbplats för dialog med regeringen angående för svenska företagare. Här kan du läsa om Svenskt Näringslivs ståndpunkter.

Organisationen Företagarnalänk till annan webbplats har samlat artiklar gällande påverkan på svenska småföretagare.

Almilänk till annan webbplats  ger information till dig som behöver finansiellt stöd på grund av krisen.

Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats har tagit fram information och underlag till arrangörer av evenemang.

Information från Försäkringskassanlänk till annan webbplats angående reglerna för smittbärarpenning, reseersättning, sjukpenning och ersättning för vab.

Möjlighet till anstånd med betalning

Företag i kommunen kan ansöka om anstånd med betalning av vissa avgifter inom kommunalt vatten och avlopp, elnät, fjärrvärme, sophämtning och viss kommunal tillsyns- och tillståndsverksamhet. Anstånd beviljas efter prövning till de verksamhetsutövare som ansöker om detta. Kontakta utställaren av fakturan för mer information.

Tillstånd för uteserveringar

Uteserveringar kan uppföras redan nu. Som vanligt krävs tillstånd från polisen för att ha uteservering på en offentlig plats. Ansökan skickas till polisen som sedan hämtar in yttrande från kommunen innan tillstånd kan lämnas. Eksjö kommun prioriterar snabb handläggningstid. Sök tillstånd för uteservering hos polisenlänk till annan webbplats

Marknadsstånd / handelsbodar

Eksjö kommun erbjuder handlare att låna marknadsstånd/handelsbodar från Eksjö Museum. Målsättningen är att handlarna i kommunen på ett enkelt sätt ska kunna erbjuda försäljning av vissa varor utomhus till de kunder som inte vill gå in i aktuell butik.

Det finns ett begränsat antal marknadsstånd/handelsbodar för utlåning. Dessa lånas ut i turordning utifrån bokningstillfälle.

Erbjudandet gäller samtliga handlare i hela kommunen.

Stånden/bodarna sätts upp efter bokning. Placering sker utifrån aktuell butiks förutsättningar med hänsyn till bland annat tillgänglighet och framkomlighet för räddningstjänst.

Eksjö kommun säkerställer att nödvändiga polistillstånd lämnas in.

Att tänka på vid försäljning av livsmedel:

 • Undvik beredning utomhus. Gör så mycket som möjligt inomhus i ordinarie beredningslokaler.
 • Förpacka livsmedlen så mycket som möjligt, innan förvaring/försäljning utomhus.
 • Förvara livsmedlen i rätt temperatur. Är det kallt ute finns inget behov av kylskåp.
 • Förpackade livsmedel behöver inte vara märkta, men korrekt information ska kunna lämnas till kunden, till exempel innehållsförteckning. Extra viktigt med allergener.

För mer information och bokning:

Thomas Hanzen, kulturchef
Telefon: 0381-361 09

Förändringar, övriga verksamheter

Övriga verksamheter

Höglandets överförmyndarverksamhet i Vetlanda och lokalkontoren

För att minska risken för smittspridning har överförmyndarverksamheten beslutat att inte ta emot besök från och med tisdagen den 17 mars till och med fredagen den 3 april. Detta gäller även för lokalkontoret i Eksjö.

Mer information

Information på lättläst svenska

Just nu sprids viruset corona
över hela världen.
Viruset kan göra folk sjuka.
De som blir sjuka får en sjukdom
som heter covid-19.

Sjukdomen kan vara farlig
för gamla människor.
Eller personer som redan
har problem med till exempel
lungorna eller hjärtat.

Alla måste hjälpa till
för att minska risken
att viruset sprids.

Så här kan du hjälpa till

Stanna hemma
om du känner dig sjuk.
Annars finns risk
att du smittar någon annan.
Den personen kan bli
allvarligt sjuk, även om du
bara är lite förkyld.

Tvätta händerna
med tvål och vatten.
Tvätta dem noga och ofta.

Hosta och nys i ditt armveck.
Inte i dina händer.

Ta inte i ansiktet
med händerna.

Förskola och skola

Alla barn och elever som är friska
ska gå till förskolan och grundskolan.

Går du på en gymnasieskola
eller på vuxenutbildning
ska du inte gå till skolan
Då får du istället sköta skolarbetet
hemifrån.

Gymnasiesärskolan är öppen
som vanligt.

Men om ditt barn känner sig sjuk
ska ditt barn stanna hemma.
Även om ditt barn bara är lite sjuk.
Till exempel om ditt barn har

 • snuva
 • ont i halsen
 • hosta
 • feber

Ditt barn ska stanna hemma
tills det är helt friskt.

Blir ditt barn sjukt på förskolan
eller i skolan ska du hämta ditt barn direkt.

Vård och omsorg

Träffa inte gamla personer
eller vänner om de är på

 • sjukhus
 • äldreboenden
 • stödboenden

Då minskar risken att smittan sprids
till de personer som viruset kan
vara farligt för.

Information om viruset corona

Krisinformation.se
Krisinformation.se, länken öppnar webbplatsen www.krisinformation.selänk till annan webbplats

Folkhälsomyndigheten
Folkhälsomyndigheten, frågor och svar om coronaviruset, länken öppnar Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

1177 Vårdguiden
Covid-19 – coronavirus, länken öppnar 1177 Vårdguidens webbplatslänk till annan webbplats

8 sidor
8 sidor, frågor och svar, länken öppnar 8 sidors webbplatslänk till annan webbplats

113 13 svarar på frågor
Har du frågor om viruset corona?
Ring telefonnummer 113 13,
Sveriges telefonnummer för information.

Teckenspråkstolkad information

För dig som vill ha mer information

Krisinformation - sök information här i första hand

På Krisinformation.se hittar du samlad information från ansvariga myndigheter om coronaviruset, smittspridningen och hanteringen av utbrottet.
Krisinformation.se: Myndigheterna om det nya coronavirusetlänk till annan webbplats

Information om coronaviruset hos 1177 Vårdguiden

1177 Vårdguiden - om coronavirusetlänk till annan webbplats

Folkhälsomyndigheten, information och svar på frågor

Du kan få mer information på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats där man har samlat de vanligaste frågorna och svaren om coronaviruset.

Har du fortfarande frågor som inte fått svar? Ring 113 13

Har du frågor om coronviruset och covid-19 som du inte kan hitta svar på via någon av länkarna ovan, kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13 (SOS Alarm).
All information som 113 13 lämnar ut är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet. Tjänsten är öppen dygnet runt.

Hur ska jag prata med barnen?

BRIS har samlat kloka råd om hur du kan prata med barn om coronaviruset och oro kring att bli smittad.
BRIS: Att prata med barn om coronaviruslänk till annan webbplats

Dela endast bekräftad information

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela inte osäker information.

Other languages

Information in other languages

Informationen nedan finns översatt till english (engelska), ትግርኛ (tigrinja), soomaali (somaliska) ,دری (dari) och العربية (arabiska).

Information om coronaviruset, covid-19
Eksjö kommun följer händelseutvecklingen gällande coronaviruset, covid-19, och tar löpande del av ansvariga myndigheters rapportering och rekommendationer.

Uppdaterad information som rör Eksjö kommuns verksamheter kommer att publiceras på vår webbplats, www.eksjo.se/coronalänk till annan webbplats. Det finns möjlighet att få informationen på webbplatsen översatt genom att använda funktionen "Translate" i menyn.

Om du vill ha mer information om coronaviruset, covid-19, bör du i första hand söka information på dessa webbplatser:

www.folkhalsomyndigheten.se
På Folkhälsomyndighetens webbplats finns information om coronaviruset och de vanligaste frågorna och svaren.

www.krisinformation.se
På webbplatsen krisinformation.se finns samlad information om coronaviruset från ansvariga myndigheter.

www.ud.se
På utrikesdepartementets webbplats finns reserekommendationer och avrådan för resor gällande coronaviruset, covid-19.

www.1177se
På webbplatsen 1177 Vårdguiden finns information om sjukdomen och om dess symtom. Där finns också information om när och var du eventuellt ska söka vård.

113 13
Har du mer generella frågor, och inte hittar svar på webben, kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13.

News from the Swedish Radio

Information from the Public Health Authority

Information from the Publicin Health Authority in different languageslänk till annan webbplats ​​on how to protect yourself and others from infection.

Informational films from 1177.se

Information from 1177 Vårdguiden in different languageslänk till annan webbplats ​​on how to protect yourself and others from infection.

För dig som arbetar i kommunens verksamheter

Information för anställda

Du som arbetar i någon av kommunens verksamheter hittar samlad information på vårt intranät, Ekot. Där finns bland annat informationsmaterial och riktlinjer gällande vad som gäller dig som anställd.

Så arbetar Eksjö kommun

Krisledningsstab

Kommunens krisledningsstab är aktiverad med anledning av utbrottet av coronaviruset, covid-19. Krisledningsstaben aktiverades den 26 mars och dessförinnan samordnades kommunens information och insatser via en inriktnings- och samordningsfunktion, ISF. Krisledningsstaben följer aktivt händelseutvecklingen, arbetar med förberedande åtgärder, samordnar kommunens arbete och har beredskap för att förstärka insatserna vid behov.

Patientsekretess

Smittade eller misstänkt smittade invånare omfattas av patientsekretess. Patientsekretessen omfattar inte bara uppgifter om sjukdomstillstånd, utan även uppgifter om personliga förhållanden som till exempel bostadsort eller arbetsplats. Våra invånare ska alltid kunna känna förtroende för vården och den kommunala omsorgen – därför är patientsekretessen viktig. Eksjö kommun kommer med anledning av detta inte lämna ut några uppgifter om anställdas, elevers, brukares eller andras hälsotillstånd, vare sig det handlar om covid-19 eller annan sjukdom.

Eksjö kommun får heller inte kännedom om eventuellt smittade eller misstänkt smittade från Region Jönköpings län, om det inte finns behov för någon del av verksamheten att agera på ett särskilt sätt. Även då gäller patientsekretess.

För hantering av eventuellt smittade eller misstänkt smittade på kommunens särskilda boenden, inom hemtjänst eller hemsjukvård finns särskilda rutiner framtagna. Även vid denna hantering gäller patientsekretess.

Om sekretess och tystnadsplikt

Sekretess och tystnadsplikt betyder att man inte får lämna ut uppgifter eller handlingar om enskildas personliga förhållanden. ​Alla som arbetar inom Eksjö kommun omfattas på olika sätt av bestämmelserna för offentlighet och sekretess. Det här regleras i första hand genom lagstiftningen i Tryck­frihets­förordningen och i Offentlighets- och sekretesslagen. Sekretess och tystnadsplikt är ett skydd för enskilda individer och deras närstående för att de inte ska drabbas eller skadas på något sätt.

Informationen publicerad: 2020-03-04
Informationen senast uppdaterad: 2020-04-01, klockan 10.15

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se

Fax:

0381-166 00

 TILLBAKA

Eksjö kommuns information coronaviruset, covid-19

Information om Eksjö kommuns arbete med anledning av utbrottet av coronaviruset, covid-19

Till toppen

Translate page

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Dag före röd dag och vid så kallade klämdagar stänger kontaktcenter klockan 12.00.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.