Bygglov, marklov, rivningslov, kartor, mätningstjänster och lediga tomter