Brandskyddskontroll, sotning, bredband, fiber, cisterner, hyra bostad, radon, vatten, avlopp, värmepumpsanläggningar