Logotyp Eksjö kommun

Bredband och fiber

Nästan alla hushåll i kommunen har möjlighet till någon form av bredbandsuppkoppling. Det bästa sättet är uppkoppling via fiberanslutning.

Det kommunala bolaget Eksjö Energi ELIT AB bygger med fiber till företag, hyresfastigheter och villor.

Fiberutbyggnad

Utbyggnaden av fiberanslutningar garanterar en god funktion inför framtiden. Eksjö Energi bygger fiberanslutningar till hus i bostadsområden och på landsbygden. Fibernät finns i Eksjö och de flesta av kommunens tätorter. Under de kommande åren bygger Eksjö Energi ut nätet till de delar av kommunen som återstår.

Utbyggnaden av fiber på landsbygden görs i så kallade landsbygdprojekt. Detta innebär att när tillräckligt många är intresserade bygger bolaget fiber till villorna i området.

Via bolaget sker försäljning av bredbandsanslutning, IP-telefoni, IP-TV. Nätet är öppet, det vill säga, vilken operatör som helst ska kunna sälja olika tjänster. Kommunala arbetsplatser, hushåll och företag är kunder i nätet.

På Eksjö Energis webbplats kan du hitta priser, se om ditt område och din villa finns med i de kommande projekten, beställa fiberanslutning till din villa med mera.

Bredband, Eksjö Energi ELIT ABlänk till annan webbplats