Eksjö kommuns logotyp

Kommunalt vatten och avlopp

Det kommunala bolaget Eksjö Energi AB har hand om den kommunala vatten- och avloppsförsörjningen inom kommunen.

Eksjö Energi AB sköter de kommunala vattenverken på uppdrag av Eksjö kommun. Regelbundna provtagningar görs på samtliga vattenverk för att kontrollera vattenkvalitén.

VA-plan finns under policyer och riktlinjer

På Eksjö Energi AB:s webbplats finns bland annat information om:

 • driftstatus
 • avgifter
 • servisanmälan
 • miljö – minska utsläppen av miljögifter
 • analyser av dricksvattnet
 • källaröversvämningar
 • förhindra förfrysning
 • vattenmätare
 • projekt
 • fettavskiljare
 • råttor i ledningsnät

Kontakt

Eksjö Energi AB

Besök:

Telegatan 8, Eksjö

Post:

Eksjö Energi AB, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-19 20 00

E-post:

info@eksjoenergi.se