Miljöarbete, miljö- och hälsoskydd, energi, klimat, avfall, återvinning, vilda djur och djurhållning