Nya bostadsområden, detaljplaner gällande och detaljplaner för samråd eller granskning, områdesbestämmelser, översiktsplanering