Logotyp Eksjö kommun

Detaljplaner som vunnit laga kraft 2019

Här visas detaljplaner som har vunnit laga kraft under 2019 i kommunen.

Laga kraft är en juridisk term som innebär att ett beslut inte längre kan överklagas. Efter att detaljplanen vunnit laga kraft får innehållet i planen genomföras.

Kvarteret Hajen, del av Orrhaga 1:1 m.fl.

Detaljplanen för kvarteret Hajen, del av Orrhaga 1:1 vann laga kraft 2019-02-19. Detaljplan nummer 204.