Eksjö kommuns logotyp

Övriga planlagda områden

Här finns gällande detaljplaner som inte ligger i anslutning till orter i Eksjö kommun.

Detaljplaner

Kontakt

Planenheten

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-362 76

E-post:

samhallsbyggnad@eksjo.se