Nedre dammen i Mariannelund

Eksjö kommun ser just nu över möjligheterna att återställa en del av Brusaån genom att riva den nedre dammen i Mariannelund. Den 18 februari skickades ett informationsbald ut till alla hushåll i Mariannelund med en uppmaning om att svara på ett frågeformulär. På den här sidan finns länken till frågorna och mer information om det aktuella förslaget.

Informationsunderlag – nedre dammen i Mariannelund

Information in other languages

To read this information in other languages use Google Translate by activating the function in the site's menu.

Besvara frågor om nedre dammen i Mariannelund

Eksjö kommun ser just nu över möjligheterna att återställa en del av Brusaån genom att riva den nedre dammen i Mariannelund. Syftet är att återskapa en strömvattensträcka och på så sätt öppna upp vattnet för vandrande fisk och andra vattenlevande arter. Åtgärden skulle i så fall främst genomföras ur ett naturvårdshänseende.

Om åtgärden genomförs kommer dammspegeln (bild 1) att försvinna när vattenmängden i området minskar. Även vägen som går över dammen kommer att påverkas, vilket gör att tillgängligheten försämras för biltrafik, gående och cyklister i området. Det här kan lösas genom att bygga en ny bro eller förbättra andra vägar eller broar i närheten.

För att kunna ta ställning till vilka delar som är viktigast att satsa på, vill Eksjö kommun veta vad du som bor i Mariannelund tycker. På Eksjö kommuns webbplats finns en länk till ett frågeformulär som vi hoppas att så många som möjligt vill gå in och svara på. På så sätt hoppas vi att åtgärden i sin helhet blir så bra som möjligt både för människa och miljö.

Den här informationen skickas ut till alla hushåll i Mariannelund. Frågeformuläret är öppet till och med den 4 mars 2021 och därefter kommer resultatet att presenteras för samhällsbyggnadsnämnden som tar beslut om vidare hantering i ärendet. Du kan lämna dina svar anonymt eller med namn.

Har du frågor kring hanteringen av detta ärende är du välkommen att kontakta:

Mikael Wärnbring
Samhällsbyggnadschef
Telefon: 0381-362 52
E-post: mikael.warnbring@eksjo.se

Frågeformuläret och mer information kring förslaget finns längre upp på den här webbsidan. Har du inte möjlighet att svara på frågorna digitalt kan du ringa Eksjö kommuns kontaktcenter och få ett frågeformulär postat till dig.

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se

Fax:

0381-166 00

Sidan senast uppdaterad:

Nedre dammen Mariannelund

Eksjö kommun ser just nu över möjligheterna att återställa en del av Brusaån genom att riva den nedre dammen i Mariannelund. Den 18 februari skickades ett informationsbald ut till alla hushåll i Mariannelund med en uppmaning om att svara på ett frågeformulär.

En text som ni kan byta i kontaktboxen. Ta bort modulen så syns inte övrigtfältet. När texten är uppdaterad, ta bort utropstecknet i modulnamnet.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Samma tider som ovan.

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00. Helgdagar är det stängt.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.