SKRIV UT DELA KONTAKTA OSS

Planenheten

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon: 0381-360 00

E-post: samhallsbyggnad@eksjo.se

Fax: 0381-166 00

Områdesbestämmelser

Kommunen kan anta områdesbestämmelser för ett område som inte har detaljplan, till exempel för att säkerställa ett syfte som uttrycks i översiktsplanen. Att bevara en värdefull bebyggelsemiljö kan vara ett sådant syfte. Områdesbestämmelser ger ingen byggrätt, till skillnad från detaljplaner.

Processen för att ta fram områdesbestämmelser är ungefär likadan som när kommunen tar fram och antar detaljplaner. Allmänheten har möjlighet att lämna synpunkter vid samrådet och i granskningsskedet.

Områdesbestämmelser reglerar markanvändningen, Boverketlänk till annan webbplats

Gällande områdesbestämmelser

 Följande områdesbestämmelser har vunnit laga kraft och gäller för Eksjö kommun.

  1. Öppna översikten över gällande områdesbestämmelser i Eksjö kommun.
  2. Leta rätt på området som du är intresserad av och se vilket plannummer det har.
  3. Välj sedan motsvarande nummer i listan under gällande detaljplaner.

Områdesbestämmelser under arbete

Upphävande av områdesbestämmelser för Eksjöholm plus tillägg O2

Syfte

2018-01-17 fick samhällsbyggnadssektorn i uppdrag (SbN § 13) av samhällsbyggnadsnämnden att upphäva områdesbestämmelser för O2 Eksjöholm (Hunsnäsen). Syftet är att upphäva områdesbestämmelser från år 1988-01-13 med revidering gjorda
2004-04-28 samt 2012-08-15. Ett upphävande av områdesbestämmelserna underlättar för Eksjö kommun att pröva bygglov utan de begräsningar som gäller idag.

Laga kraft

Beslutet att upphäva områdesbestämmelserna för Eksjöholm vann laga kraft 2018-09-18.

Kontakt

För upplysningar om upphävande av områdesbestämmelser för Eksjöholmsområdet, kontakta:
Anna Josephson, planarkitekt
e-post: anna.josephson@eksjo.se
telefonnummer: 0381-362 76

HJÄLPTE DEN HÄR SIDAN DIG? JA NEJ

Sidan senast uppdaterad: 5 oktober 2018

Områdesbestämmelser i Eksjö kommun

Kommunen kan anta områdesbestämmelser för ett område som inte har detaljplan, till exempel för att säkerställa ett syfte som uttrycks i översiktsplanen. Att bevara en värdefull bebyggelsemiljö kan vara ett sådant syfte. Områdesbestämmelser ger ingen byggrätt, till skillnad från detaljplaner.

En text som ni kan byta i kontaktboxen. Ta bort modulen så syns inte övrigtfältet. När texten är uppdaterad, ta bort utropstecknet i modulnamnet.

Till toppen

Translate page

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Måndag–fredag 8.00–14.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Dag före röd dag och vid så kallade klämdagar stänger kontaktcenter klockan 12.00.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.