Gång- och cykelplan

Kommunen har tagit fram en strategi och handlingsplan med åtgärder för förbättringar av gång- och cykelvägarna i kommunen.

Syftet med gång- och cykelplanen för Eksjö kommun är att öka antalet resor som görs till fots och med cykel för att stärka folkhälsan, minska bilberoendet och förbättra miljön.

Handlingsplanen täcker Eksjö tätort, Hult, Bruzaholm, Hjältevad, Ingatorp och Mariannelund.

Planen består av strategi, handlingsplan och bilagor. I bilagorna presenteras samtliga åtgärder i karta med tillhörande tabell för beskrivningar.

Kontakt

Planenheten

Besök:

Södra Kyrkogatan 4

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

samhallsbyggnad@eksjo.se

Fax:

0381-166 00

Sidan senast uppdaterad:

Gång- och cykelplan för Eksjö kommun

Kommunen har tagit fram en strategi och handlingsplan med åtgärder för förbättringar av gång- och cykelvägarna i kommunen.

En text som ni kan byta i kontaktboxen. Ta bort modulen så syns inte övrigtfältet. När texten är uppdaterad, ta bort utropstecknet i modulnamnet.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Samma tider som ovan.

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00. Helgdagar är det stängt.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.