Logotyp Eksjö kommun

Gång- och cykelplan

Kommunen har tagit fram en strategi och handlingsplan med åtgärder för förbättringar av gång- och cykelvägarna i kommunen.

Syftet med gång- och cykelplanen för Eksjö kommun är att öka antalet resor som görs till fots och med cykel för att stärka folkhälsan, minska bilberoendet och förbättra miljön.

Handlingsplanen täcker Eksjö tätort, Hult, Bruzaholm, Hjältevad, Ingatorp och Mariannelund.

Planen består av strategi, handlingsplan och bilagor. I bilagorna presenteras samtliga åtgärder i karta med tillhörande tabell för beskrivningar.

Kontakt

Planenheten

Besök:

Södra Kyrkogatan 4

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

samhallsbyggnad@eksjo.se

Fax:

0381-166 00