Logotyp Eksjö kommun

Lekplatsplan för kommunen

Kommunen har tagit fram en lekplatsplan som anger hur kommunen långsiktigt ska arbeta med lekplatser. Det långsiktiga målet är att skapa ett tillgängligt utbud och utveckla lekplatser till stimulerande mötesplatser för alla åldrar.

Lekplatsplanen ger en övergripande bild över vilka lekplatser som finns i kommunen, tillsamman med riktlinjer för hur dessa ska hanteras. Orter som omfattas är Eksjö, Höreda, Värne, Hult, Bruzaholm, Hjältevad, Ingatorp och Mariannelund. Planen är uppdelad i fem olika delar: Inledning, Nuläge, Analys, Utveckling och Handlingsplan.

Lekplatsplanen är antagen av kommunfullmäktige den 31 augusti 2021.

Kontakt

Samhällsbyggnadssektorn

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

samhallsbyggnad@eksjo.se

Fax:

0381-166 00