Eksjö kommuns logotyp

Träbyggnadsstrategi

I Eksjö kommun finns en lång tradition av byggande i trä och det finns flera äldre och välbevarade träbyggnader. En träbyggnadsstrategi har tagits fram. Den ska bidra till att användningen av trä ökar i nya byggrojekt i kommunen.

Trä är ett förnyelsebart material med flera positiva egenskaper ur ett hållbarhetsperspektiv - ekologiskt, ekonomiskt och socialt. Användande av trä bidrar till att stärka kommunens varumärke som Den unika trästaden.

För att öka användandet av trä i byggprojekt i kommunen ska Eksjö alltid inom kommunkoncernen efterfråga trä. Kommunen ska arbeta för att höja kunskapen om träbyggande och stimulera marknaden till att använda mer trä i byggprojekt. Strategin ska bidra till att göra trä till ett självklart val i byggprojekt i kommunen.

Träbyggnadsstrategin är antagen av kommunfullmäktige 2018.

Kontakt

Samhällsbyggnadssektorn

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

samhallsbyggnad@eksjo.se

Fax:

0381-166 00