Nya bostadsområden, detaljplaner och områdesbestämmelser, översiktsplan, stadsmiljö, övriga planer inom samhällsbyggnad