Eksjö kommuns logotyp

Hult – gällande detaljplaner

Detaljplaner som har vunnit laga kraft och gäller i Hult.

En detaljplan visar hur marken får användas inom ett avgränsat område och den ger ramar för prövning av bygglov. Detaljplanen reglerar rättigheter och skyldigheter, inte bara mellan markägare och samhället utan också mellan markägare.

  1. Öppna översikten över gällande detaljplaner i Hult.
  2. Leta rätt på området som du är intresserad av och se vilket plannummer det har.
  3. Välj sedan motsvarande nummer i listan under gällande detaljplaner.

Kontakt

Planenheten

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-362 76

E-post:

samhallsbyggnad@eksjo.se