Eksjö kommuns logotyp

Områdesbestämmelser

Kommunen kan anta områdesbestämmelser för ett område som inte har detaljplan, till exempel för att säkerställa ett syfte som uttrycks i översiktsplanen. Att bevara en värdefull bebyggelsemiljö kan vara ett sådant syfte. Områdesbestämmelser ger ingen byggrätt, till skillnad från detaljplaner.

Processen för att ta fram områdesbestämmelser är ungefär likadan som när kommunen tar fram och antar detaljplaner. Allmänheten har möjlighet att lämna synpunkter vid samrådet och i granskningsskedet.

Kunskapsbanken - områdesbestämmelser, Boverket Länk till annan webbplats.

Gällande områdesbestämmelser

 Följande områdesbestämmelser har vunnit laga kraft och gäller för Eksjö kommun.

  1. Öppna översikten över gällande områdesbestämmelser i Eksjö kommun.
  2. Leta rätt på området som du är intresserad av och se vilket plannummer det har.
  3. Välj sedan motsvarande nummer i listan under gällande detaljplaner.

Kontakt

Planenheten

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-362 76

E-post:

samhallsbyggnad@eksjo.se