Eksjö kommuns logotyp

Diskriminering och kränkning

Förskolan och skolan ska vara en plats där både barn och vuxna ska vara trygga och lika behandlade.

Varje förskola, familjedaghem och skola har en likabehandlingsplan som beskriver hur verksamheterna arbetar med att alla ska känna trygghet och för att motverka diskriminering och kränkande behandling.

Likabehandlingsplanerna finns att ta del av vid respektive förskola, familjedaghem och grundskolas webbsidor under rubriken ”Kvalitetsarbete”. Du kan också ta kontakt med respektive förskola, familjedaghem och skola för mer information om likabehandlingsarbetet.

Mer information om stöd och hjälp till barn och unga

Kontakt

Barn- och utbildningssektorn

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00