Eksjö kommuns logotyp

Försäkring vid olycksfall

Alla barn och elever i Eksjö kommun är försäkrade dygnet runt.

För alla barn inom skolverksamheten i Eksjö kommun, från förskola till gymnasium, finns en gemensam olycksfallsförsäkring hos Länsförsäkringar Jönköping. Försäkringen gäller dygnet runt under inskrivningstiden, vilket innebär skoltid/verksamhetstid, fritid och lov.

Anmäla olycksfallsskada

Med olycksfallsskada menas en kroppsskada som barnet/eleven drabbas av genom en oförutsedd plötslig yttre händelse.

Om ditt barn skadar sig ska du göra så här:

  • Uppsök läkare eller tandläkare direkt.
  • Anmäl skadan till försäkringsbolaget Länsförsäkringar Jönköping via telefon eller e-post.
    Telefon: 036-19 90 30
    E-post: personskador@lfj.se
    Ange försäkringsnummer 2325436.
  • Kom ihåg att spara alla kvitton!

Kontakt

Barn- och utbildningssektorn

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00