LYSSNA

Pingvinen

Verksamheten i familjedaghemmet Pingvinen finns i en fyrarumslägenhet på Justeliusgatan 35 C i Eksjö.

På Pingvinen arbetar två dagbarnvårdare heltid med cirka tio barn i åldern ett till fem år.

Familjedaghemmet Pingvinen erbjuder en rolig, trygg och lärorik verksamhet. Fokus läggs på hur vi ska vara mot varandra, lek, språk, matematik, naturvetenskap, teknik och skapande verksamhet. Familjedaghemmet vistas ofta ute i naturen för att göra barnen nyfikna på växter och djur. I naturen stimuleras också barnens motorik, språk och det sociala samspelet.

På Pingvinen är det viktigt att barnen får vara med och bestämma i verksamheten och att ha en bra kontakt med föräldrarna. Alla femåringar träffas regelbundet för att vara med i olika aktiviteter tillsammans med jämnåriga från Eksjös tre övriga familjedaghem och förskolan Delfinen.

På Pingvinen serveras näringsrikmat där all mat lagas från grunden.

Stängningsdagar

Brukarråd

Brukarråd är ett forum som ger möjlighet till delaktighet och inflytande. Du kan läsa mer om brukarråd under Påverkan och utveckling.

Kvalitetsarbete

Varje år tar alla förskolor, familjedaghem och skolor fram kvalitetsrapporter. Dessa är ett resultat av det systematiska kvalitetsarbete som genomförs för att utveckla dessa verksamheter i Eksjö kommun.

Kontakt och frånvaro

Familjedaghemmet Pingvinen

Besök:

Justeliusgatan 35 C

Post:

575 34 Eksjö

Telefon:

0381-364 93


Rektor
Linda Lövdahl Östberg
Telefon: 0381-366 69
E-post: linda.lovdahl-ostberg@eksjo.se

Telefon Pingvinen: 0381-364 93

Kontaktuppgifter till specialpedagog i finns under Elevhälsa och trygghet

Nya rutiner för frånvaroanmälan och hämtning/lämning av barn på förskolan
Från och med den 3 augusti 2020 har du som vårdnadshavare ansvar för att digitalt markera barnets ankomst och hemgång på digitala skärmar som finns på förskolan. Den digitala registreringen måste kompletteras med att du säkerställer att personal vet att ditt barn har lämnats respektive hämtats.

Se instruktioner:

HJÄLPTE DEN HÄR SIDAN DIG? JA NEJ

Sidan senast uppdaterad: 6 augusti 2020

Familjedaghemmet Pingvinen, Eksjö

Verksamheten i familjedaghemmet Pingvinen finns i en fyrarumslägenhet på Justeliusgatan 35 C i Eksjö.

En text som ni kan byta i kontaktboxen. Ta bort modulen så syns inte övrigtfältet. När texten är uppdaterad, ta bort utropstecknet i modulnamnet.

long: 57.6657577 Lat: 14.9833921

Justeliusgatan 35 C

575 80 Eksjö

Familjedaghemmet Pingvinen

Till toppen

Translate page

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Dag före röd dag och vid så kallade klämdagar stänger kontaktcenter klockan 12.00.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.