LYSSNA

Värne familjedaghem

Värne familjedaghem är en verksamhet i hemmiljö med en liten barngrupp om cirka 4–6 barn. Verksamheten bedrivs av en förskollärare med lång erfarenhet.

Värne familjedagshems profil är utomhuspedagogik. Familjedaghemmet är ute mycket varje dag vilket ger rika tillfällen att utveckla fantasi och motorik. Skogen ligger alldeles intill och besöks så ofta det är möjligt. Miljön anpassas efter barnens intressen och behov av olika lekar. I leken tränar barnen det sociala samspelet, lär sig lösa konflikter och att samarbeta. Visionen för verksamheten
är att den ska vara rolig, trygg och lärorik, samt att alla ska bli sedda och få ett positivt bemötande.

För att barnen ska utmanas i den stora barngruppen åker familjedaghemmet på regelbundna veckoträffar till Sunnanängs förskola i Höreda.

Stängningsdagar

För att ge familjedaghemmets personal möjlighet att planera,
utvärdera och kompetensutveckla sig tillsammans har familjedaghemmet möjlighet
att stänga två dagar per termin. De familjer som inte kan ordna omsorg på annat
sätt erbjuds plats på någon annan enhet vid dessa tillfällen. Information om
stängning ska meddelas senast två månader i förväg.

Stängningsdagar läsåret 2021/2022
Onsdag 25 maj 2022

Stängningsdagar läsåret 2022/2023
Onsdag 14 september 2022
Tisdag 22 november 2022
Fredag 3 februari 2023
Onsdag 24 maj 2023

Brukarråd

Brukarråd är ett forum som ger möjlighet till delaktighet och inflytande. Du kan läsa mer om brukarråd under Påverkan och utveckling.

Kvalitetsarbete

Varje år tar alla förskolor, familjedaghem och skolor fram kvalitetsrapporter. Dessa är ett resultat av det systematiska kvalitetsarbete som genomförs för att utveckla dessa verksamheter i Eksjö kommun. 

Kontakt och frånvaro

Värne familjedaghem

Besök:

Kvarnvägen 2, Höreda

Post:

575 94 Eksjö

Telefon:

070-250 27 21

E-post:

britt-marie.hugosson@eksjo.se


Ansvarig förskollärare
Britt-Marie Hugosson
Telefon: 070-250 27 21

Rektor
Susanne Lindström
Telefon: 0381-423 72
E-post: susanne.lindstrom@eksjo.se

Kontaktuppgifter till specialpedagog finns under Elevhälsa 

Rutiner för hämtning och lämning av barn på förskolan
Du som vårdnadshavare ansvarar för att markera barnets ankomst och hemgång på digitala skärmar som finns på förskolan. Den digitala registreringen måste kompletteras med att du säkerställer att personal vet att ditt barn har lämnats eller hämtats.

Anmäla frånvaro
Frånvaroanmälan görs av dig som är vårdnadshavare, eller annan ansvarig vuxen, i appen Edlevo. Läs mer om anmäla frånvaro i appen Edlevo.

Hjälpte informationen dig?

Sidan senast uppdaterad:

Värne familjedaghem i Eksjö kommun

Värne familjehem är en verksamhet i hemmiljö med en liten barngrupp om cirka 4-6 barn. Verksamheten
bedrivs av en förskollärare med lång erfarenhet.

long: 57.6657577 Lat: 14.9833921

Kvarnvägen 2

Eksjö

Värne familjedaghem

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.