Logotyp Eksjö kommun

Förskolan Baronen

Förskolan Baronen ligger i området Grevhagen i Eksjö tätort. Förskolan ligger i ett lugnt område med närhet till inspirerande naturmiljöer.

Baronen organiserar verksamheten i två avdelningar under förmiddagen. En avdelning för barn i åldern 1–3 år och en avdelning för barn i åldern 4–5 år. All övrig tid är förskolan tillsammans som en hel avdelning.

På Baronen utvecklas gården för att få in mer växt- och djurliv samt ett ökat UV-skydd.

Inriktningen på Baronen är att barnen ska utveckla självkänsla och tillit till sig själva och att de ska få känna delaktighet och inflytande i verksamheten. Att barn lär sig genom lek och att tiden på förskolan ska vara fylld av glädje, nyfikenhet och lärande. Verksamheten planeras utifrån barnen och gällande styrdokument.

Stängningsdagar

För att ge förskolans personal möjlighet att planera, utvärdera och kompetensutveckla sig tillsammans har förskolan möjlighet att stänga fem dagar per läsår. De familjer som inte kan ordna omsorg på annat sätt erbjuds plats på någon annan avdelning eller enhet vid dessa tillfällen. Information om stängning ska meddelas senast två månader i förväg.

Stängningsdagar läsåret 2022/2023

Fredag 3 februari 2023
Onsdag 24 maj 2023

Brukarråd

Brukarråd är ett forum som ger möjlighet till delaktighet och inflytande. Du kan läsa mer om brukarråd under Påverkan och utveckling

Kvalitetsarbete

Varje år tar alla förskolor, familjedaghem och skolor fram kvalitetsrapporter. Dessa är ett resultat av det systematiska kvalitetsarbete som genomförs för att utveckla dessa verksamheter i Eksjö kommun.

Kontakt och frånvaro

Förskolan Baronen

Besök:

Västra Ringvägen 10, Eksjö

Post:

575 39 Eksjö

Telefon:

0381-367 66

Avdelningar
Hoppetossa, telefon 0381-367 67
Kling och Klang, telefon 0381-367 66

Rektor
Susanne Lindström
Telefon: 0381-423 72
E-post: susanne.lindstrom@eksjo.se

Kontaktuppgifter till specialpedagog i förskolan finns under Elevhälsa och trygghet.

Kontaktuppgifter till förskolans kök finns under Maten i förskolan.

Rutiner för hämtning och lämning av barn på förskolan
Du som vårdnadshavare ansvarar för att markera barnets ankomst och hemgång på digitala skärmar som finns på förskolan. Den digitala registreringen måste kompletteras med att du säkerställer att personal vet att ditt barn har lämnats eller hämtats.

Anmäla frånvaro
Frånvaroanmälan görs av dig som är vårdnadshavare, eller annan ansvarig vuxen, i appen Edlevo. Läs mer om anmäla frånvaro i appen Edlevo