Logotyp Eksjö kommun

Baronen

Förskolan Baronen ligger i området Grevhagen i Eksjö tätort. Förskolan ligger i ett lugnt område med närhet till inspirerande naturmiljöer.

Baronen organiserar verksamheten i två avdelningar under förmiddagen. En avdelning för barn i åldern 1–3 år och en avdelning för barn i åldern 4–5 år. All övrig tid är förskolan tillsammans som en hel avdelning.

På Baronen utvecklas gården för att få in mer växt- och djurliv samt ett ökat UV-skydd.

Inriktningen på Baronen är att barnen ska utveckla självkänsla och tillit till sig själva och att de ska få känna delaktighet och inflytande i verksamheten. Att barn lär sig genom lek och att tiden på
förskolan ska vara fylld av glädje, nyfikenhet och lärande. Verksamheten planeras utifrån barnen och gällande styrdokument.

Stängningsdagar

För att ge förskolans personal möjlighet att planera, utvärdera och kompetensutveckla sig tillsammans har förskolan möjlighet att stänga två dagar per termin. De familjer som inte kan ordna omsorg på annat sätt erbjuds plats på någon annan avdelning eller enhet vid dessa tillfällen. Information om stängning ska meddelas senast två månader i förväg.

Stängningsdagar läsåret 2019/2020
Fredag 6 september 2019
Måndag 18 november 2019
Fredag 7 februari 2020
Måndag 1 juni 2020

Brukarråd

Brukarråd är ett forum som ger möjlighet till delaktighet och inflytande. Du kan läsa mer om brukarråd under Påverkan och utveckling

Kvalitetsarbete

Varje år tar alla förskolor, familjedaghem och skolor fram kvalitetsrapporter. Dessa är ett resultat av det systematiska kvalitetsarbete som genomförs för att utveckla dessa verksamheter i Eksjö kommun.