Bild på förskolan i Kvarnarp, Eksjö
LYSSNA

Kvarnarp

Förskolan Kvarnarp ligger nära skog och natur i området Kvarnarp i södra delen av Eksjö.

Förskolan Kvarnarp har av tre avdelningar. Spegel, Spegel och Flygande Mattan för yngre barn i åldern 1–3 år och Sim Sala Bim för de äldre barnen i åldern 3–6 år.

Förskolan samarbetar med Föreningen organisk-biologisk odling (FOBO) där barnen har sin egen odling och en fin och spännande lekmiljö. Förskolans mål är att ge barnen omsorg, trygghet och en positiv självbild. Förskolan arbetar efter mottot "Jag kan – jag vill – jag vågar". Leken och det lustfyllda lärandet står i fokus i vår verksamhet.

Stängningsdagar

För att ge förskolans personal möjlighet att planera, utvärdera och kompetensutveckla sig tillsammans har förskolan möjlighet att stänga två dagar per termin. De familjer som inte kan ordna omsorg på annat sätt erbjuds plats på någon annan avdelning eller enhet vid dessa tillfällen. Information om stängning ska meddelas senast två månader i förväg.

Stängningsdagar läsåret 2021/2022
Tisdag 14 september 2021
Onsdag 24 november 2021
Fredag 4 februari 2022
Onsdag 25 maj 2022

Brukarråd

Brukarråd är ett forum som ger möjlighet till delaktighet och inflytande. Du kan läsa mer om brukarråd under Påverkan och utveckling.

Kvalitetsarbete

Varje år tar alla förskolor, familjedaghem och skolor fram kvalitetsrapporter. Dessa är ett resultat av det systematiska kvalitetsarbete som genomförs för att utveckla dessa verksamheter i Eksjö kommun.

Kontakt och frånvaro

Förskolan Kvarnarp

Besök:

Dukers väg 22, Eksjö

Post:

575 80 Eksjö

Telefon:

0381-366 76


Avdelningar
Spegel spegel, telefon 0381-366 76
Flygande mattan, telefon 0381-366 77
Sim sala bim, telefon 0381-366 65

Rektor
Mia Hagström
Telefon: 0381-366 56
E-post: mia.hagstrom@eksjo.se

Kontaktuppgifter till specialpedagog i förskolan finns under Elevhälsa och trygghet.

Kontaktuppgifter till förskolans kök finns under Maten i förskolan.

Rutiner för hämtning och lämning av barn på förskolan
Du som vårdnadshavare ansvarar för att markera barnets ankomst och hemgång på digitala skärmar som finns på förskolan. Den digitala registreringen måste kompletteras med att du säkerställer att personal vet att ditt barn har lämnats eller hämtats.

Anmäla frånvaro
Frånvaroanmälan görs av dig som är vårdnadshavare, eller annan ansvarig vuxen, i appen Tieto Education. Läs mer om anmäla frånvaro i appen Tieto Education

Sidan senast uppdaterad:

Förskolan Kvarnarp, Eksjö

Förskolan Kvarnarp ligger nära skog och natur i området Kvarnarp i södra delen av Eksjö.

En text som ni kan byta i kontaktboxen. Ta bort modulen så syns inte övrigtfältet. När texten är uppdaterad, ta bort utropstecknet i modulnamnet.

Dukers väg 22

575 80 Eksjö

Förskolan Kvarnarp

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.