Logotyp Eksjö kommun

Galaxen

Förskolehuset Galaxen består av tre förskolor; Apollo, Orion och Jupiter, samt nattisverksamheten Månen.

Förskolehuset Galaxen ligger på Storegårdsområdet i centrala Eksjö med närhet till Prästängsskolan, ishall, idrottshallar, parkmiljöer, stadsmiljö och bibliotek.

Värdegrundsarbetet på Galaxen utgår från boken ”Att lära med hjärtat”.

Förskolorna Apollo, Orion och Jupiter tar mycket inspiration från rymden för ett utvecklingsinriktat lärande utan gränser – inget är omöjligt! Samtliga förskolor har en naturvetenskaplig profil där man jobbar i projekt. Samtliga förskolor på Galaxen använder sig också av återbruksmaterial. Återbruksmaterialet ger möjlighet att utgå från barnens egna teorier och tankar, och de får en möjlighet att tänka nytt, ställa frågor och vara nyskapande. Samtidigt bidrar verksamheterna till ett hållbart samhälle!

Förskolan Apollo

Förskolan Apollo har av tre avdelningar. Avdelningarna Solen och Satelliten för barn i åldern 1–3 år och avdelningen Stjärnan för barn i åldern 4–5 år. På Apollos torg, en mötesplats för alla avdelningar, finns ett rymdgym där barnen bland annat kan klättra mot stjärnorna och ett bibliotek. Ingången till Apollo finns från Prästängsvägen. Parkeringsficka för hämtning och lämning finns längs Prästängsvägen.

Förskolan Orion

Förskolan Orion har av tre avdelningar. Avdelningarna Nova och Luna för barn i åldern 1–3 år och avdelningen Stella för barn i åldern 4–5 år. På Orions torg, en mötesplats för alla avdelningar, finns en ateljé, en scen, en spegelkubb och en rymdfärja. Ingången till Apollo finns från Karhulavägen. Parkering sker vid Olsbergs Arena.

Förskolan Jupiter

Förskolan Jupiter har av tre avdelningar. Avdelningarna Venus och Neptunus för barn i åldern 1–3 år och avdelningen Saturnus för barn i åldern 4–5 år. På Jupiters torg är en mötesplats för alla avdelningar. Ingången till Jupiter finns från Prästängsvägen. Parkeringsficka för hämtning och lämning finns längs Prästängsvägen.

Nattis – Månen

I förskolehuset Galaxen finns Månen som är en dygnet-runt-öppen verksamhet, så kallat "nattis", för familjer som har behov av omsorg på kvällar, nätter och helger. Månen erbjuder en trygg och hemlik miljö för både förskolebarn i åldern 1–5 år och skolelever i åldern 6–13 år.

För förskolebarn i Eksjö tätort gäller placering på någon av Galaxens förskolor under både dagtid samt kvällar, nätter och helger. För skolelever är eleverna på skolans fritidshem under ordinarie fritidstid och därefter skjutsas de till Månen.

Arbetssätt och filosofi

Vårt arbetssätt har sin grund I Reggio Emilia-filosofin som är ett pedagogiskt förhållningssätt. Det bygger på tron på människans möjligheter, respekt för barnet och en övertygelse om att alla barn föds rika och intelligenta med en inneboende drivkraft att utforska världen. Det är ett arbetssätt som uppmuntrar tron på den egna förmågan, olikheter, solidaritet och samarbete. Vi tror på det kompetenta barnet som vill, kan och duger.

Filosofin står i ständig förnyelse och utvecklas i takt med barnens behov som utgångspunkt och med det moderna samhällets snabba förändring. Den vuxne är medforskande och söker kunskap tillsammans med barnen.

Genom att arbeta med pedagogisk dokumentation och ett reflekterande arbetssätt kan vi skapa förutsättningar för barnen i deras lust och nyfikenhet samt driva arbetet framåt.

Genom att skapa en miljö som är inspirerande, självinstruerande och tillgänglig ska barnet kunna påverka sin egen vardag och på så sätt ta makten över sin dag på förskolan.

Stängningsdagar

För att ge förskolans personal möjlighet att planera, utvärdera och kompetensutveckla sig tillsammans har förskolan möjlighet att stänga två dagar per termin. De familjer som inte kan ordna omsorg på annat sätt erbjuds plats på någon annan avdelning eller enhet vid dessa tillfällen. Information om stängning ska meddelas senast två månader i förväg.

Stängningsdagar läsåret 2019/2020
Måndag 16 september 2019
Måndag 18 november 2019
Fredag 7 februari 2020
Måndag 25 maj 2020

Brukarråd

Brukarråd är ett forum som ger möjlighet till delaktighet och inflytande. Du kan läsa mer om brukarråd under Påverkan och utveckling.

Kvalitetsarbete

Varje år tar alla förskolor, familjedaghem och skolor fram kvalitetsrapporter. Dessa är ett resultat av det systematiska kvalitetsarbete som genomförs för att utveckla dessa verksamheter i Eksjö kommun.