Eksjö kommuns logotyp

Förskolan Jordgubbsbacken

Jordgubbs­­backen är en nybyggd förskola som ligger söder om Kvarnarp i Eksjö. Förskolan öppnade augusti 2023 och har kapacitet för sex avdelningar med plats för 100 barn.

Förskolan har eget tillagningskök.

När verksamheten startade flyttade Kvarnarps förskola till Jordgubbsbacken. Området kallas för Trädgårdsstaden.

Stängningsdagar

För att ge förskolans personal möjlighet att planera, utvärdera och kompetens­utveckla sig tillsammans har förskolan möjlighet att stänga fem dagar per läsår. De familjer som inte kan ordna omsorg på annat sätt erbjuds plats på någon annan avdelning eller enhet vid dessa tillfällen. Information om stängning ska meddelas senast två månader i förväg.

Stängningsdagar

Onsdag 20 mars 2024
Tisdag 21 maj 2024
Måndag 12 augusti 2024
Tisdag 17 september 2024
Onsdag 20 november 2024

Torsdag 20 mars 2025
Tisdag 20 maj 2025

Brukarråd

Brukarråd är ett forum som ger möjlighet till delaktighet och inflytande. Du kan läsa mer om brukarråd under Påverkan och utveckling.

Kvalitetsarbete

Varje år tar alla förskolor, familjedaghem och skolor fram kvalitetsrapporter. Dessa är ett resultat av det systematiska kvalitetsarbete som genomförs för att utveckla dessa verksamheter i Eksjö kommun.

Kontakt

Förskolan Jordgubbsbacken

Besök:

Örtagårdsgatan 1, Eksjö

Post:

Förskolan Jordgubbsbacken, Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

Avdelningar
Fröet, telefon 0381-366 76
Bladet, telefon 0381-366 77
Jordgubben, telefon 0381-366 65
Tårtan, telefon 0381-366 70
Plantan, telefon 0381-366 64

Rektor
Mia Hagström
Telefon: 0381-366 56 
E-post: mia.hagstrom@eksjo.se