Eksjö kommuns logotyp

Förskolan Stocksnäs

Stocksnäs förskola ligger i området Stocksnäs i Eksjö tätort med närhet till skogen, Vildparken och Gamla stan. Förskolan har tre avdelningar. 

På avdelningen Rödan är barnen mellan 1–3 år, avdelningarna Grönan och Gulan är för barn mellan 4–5 år.

Stängningsdagar

För att ge förskolans personal möjlighet att planera, utvärdera och kompetens­utveckla sig tillsammans har förskolan möjlighet att stänga fem dagar per läsår. De familjer som inte kan ordna omsorg på annat sätt erbjuds plats på någon annan avdelning eller enhet vid dessa tillfällen. Information om stängning ska meddelas senast två månader i förväg.

Stängningsdagar

Onsdag 20 mars 2024
Tisdag 21 maj 2024
Måndag 12 augusti 2024
Tisdag 17 september 2024
Onsdag 20 november 2024

Torsdag 20 mars 2025
Tisdag 20 maj 2025

Brukarråd

Brukarråd är ett forum som ger möjlighet till delaktighet och inflytande. Du kan läsa mer om brukarråd under påverkan och utveckling

Kvalitetsarbete

Varje år tar alla förskolor, familjedaghem och skolor fram kvalitetsrapporter. Dessa är ett resultat av det systematiska kvalitetsarbete som genomförs för att utveckla dessa verksamheter i Eksjö kommun.

Kontakt och frånvaro

Förskolan Stocksnäs

Besök:

Stocksnäsvägen 25, Eksjö

Post:

575 33 Eksjö

Telefon:

0381-360 00


Avdelningar
Rödan, telefon 0381-366 96
Grönan, telefon 0381-366 81
Gulan, telefon 0381-366 95

Rektor
Evelina Roos
Telefon: 0381-367 90
E-post: evelina.roos@eksjo.se

Kontaktuppgifter till specialpedagog i förskolan finns under Elevhälsa och trygghet.

Kontaktuppgifter till förskolans kök finns under Maten i förskolan.

Rutiner för hämtning och lämning av barn på förskolan
Du som vårdnadshavare ansvarar för att markera barnets ankomst och hemgång på digitala skärmar som finns på förskolan. Den digitala registreringen måste kompletteras med att du säkerställer att personal vet att ditt barn har lämnats eller hämtats.

Anmäla frånvaro
Frånvaroanmälan görs av dig som är vårdnadshavare, eller annan ansvarig vuxen, i appen Edlevo. Läs mer om anmäla frånvaro i appen Edlevo.