Logotyp Eksjö kommun

Ansökan, avgifter och schema

Du kan när som helst ansöka om plats för ditt barn i förskola och familjedaghem. Du ställs i kö tidigast sex månader innan du önskar placering för ditt barn. Platsen är avgiftspliktig och taxan är densamma för alla.

Ansök om plats i förskola eller familjedaghem

Avgifter för förskola och familjedaghem

Lämna inkomstuppgifter

Inkomstjämförelse

Avgift vid växelvis boende

Utebliven betalning av avgift

Schemaändring

Plats i förskoleverksamhet och fritidshem erbjuds bara under den tid du då som förälder arbetar eller studerar, plus tid för lämning och hämtning. På schemat ska barnets omsorgstid anges. Schemaändring ska lämnas in så snart en ändring av arbetstiden är känd, dock senast en vecka före det ska börja gälla.

Uppgifterna på schemat ska endast avse "normala" arbetsveckor. Schemaändring med kort varsel kan förskolan tillmötesgå om det inte påverkar förskolans öppettider och/eller bemanning. Tillfälliga schemaändringar ska bara meddelas respektive förskola. Tillfälliga schemaändringar är till exempel:

  • kompledighet eller motsvarande
  • helger
  • ledigheter vid första maj och Kristi Himmelfärdsdag
  • lov; till exempel sport-, påsk-, sommar-, höst-, och jullov
  • semester
  • tillfälligt övertidsarbete

Meddela schemaändring i en app

Via app
Ändringar/registrering av schemat görs i första hand i appen ”Tieto Education". I appen får du notiser när schemat behöver förnyas. Appen finns för alla vanliga smartphones och laddas hem via telefonens app-butik. Den kostar inget.

Om appen Tieto Education - inloggning med mera

Instruktioner schema inom förskola, familjedaghem och fritidshem i Tieto Education

Uppsägning av plats i förskola eller familjedaghem

Riktlinjer för platser i förskola och familjedaghem

Riktlinjerna för platser inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Eksjö kommun fastställdes av kommunstyrelsen 2019-11-26.

Riktlinjer "Villkor för rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg"

Kontakt och telefontider

Barn- och utbildningssektorn

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

Barnomsorgshandläggarnas telefontid:
Måndag–torsdag: klockan 10.00–12.00 och 13.00–14.00
Fredag: klockan 10.00–12.00

Kontaktuppgifter till förskolorna - välj aktuell förskola
Kontaktuppgifter till familjedaghemmen - välj aktuellt familjedaghem