LYSSNA

Förskola och pedagogisk omsorg/familjedaghem

Förskola och pedagogisk omsorg/familjedaghem erbjuds till barn i åldern 1–5 år under den tid du som förälder arbetar eller studerar. Eksjö kommun erbjuder även omsorg under obekväm arbetstid (Nattis).

Om du är föräldraledig eller arbetssökande erbjuds plats i förskola eller pedagogisk omsorg/familjedaghem 15 timmar per vecka.

Från och med hösten det år barnet fyller tre år erbjuds förskola eller pedagogisk omsorg/familjedaghem till alla barn, så kallad avgiftsfri allmän förskola.

Förskoleverksamhet

Förskoleverksamheten är viktig för barns sociala och språkliga utveckling. Alla friska barn som inte omfattas av hushållskarantän är välkomna till förskolan. Kontakt tas direkt med berörda familjer om enskild enhet skulle behöva vädja till vårdnadshavare att om möjligt hålla sina barn hemma utifrån personalbrist, hög belastning eller svårigheter att tillsätta vikariat på grund av pandemin.

De vårdnadshavare som haft sina barn med 15-timmarsplacering hemma med tillfällig avgiftslättnad är välkomna att från och med nästa vecka lämna barnen enligt bestämda tider. Kom ihåg att uppdatera schemat i Tieto Education-appen.

Vi behöver fortsätta att hjälpas åt för att minska smittspridningen. Tack för att du håller avstånd och är uppmärksam på förskolans rutiner för att minska smittspridningen! Än är det inte över.

Om du har frågor eller funderingar hör gärna av dig till din förskola.

Skillnaden mellan förskola och familjedaghem

För barn mellan 1 och 5 år finns verksamhetsformerna förskola och pedagogisk omsorg/familjedaghem. Verksamheten är frivillig, men kommunen är skyldig att erbjuda plats.

Förskola

I förskolan lägger vi grunden för barnets livslånga lärande. Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Ditt barn kommer mötas av pedagogisk verksamhet där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

I samarbete med hemmen främjar vi barnens utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar.

Förskolan styrs av en läroplan, Lpfö 18, som anger mål och riktlinjer för verksamheten.
I förskolan arbetar förskollärare, barnskötare och annan personal. Det är förskolläraren som ansvarar för att undervisningen sker i enlighet med målen i läroplanen.

Läroplanen
Läroplanen för förskolan finns att ta del av på Skolverkets webbplatslänk till annan webbplats

Mer om undervisning i förskolan
Mer om undervisning i förskolanlänk till annan webbplats

Pedagogisk omsorg/familjedaghem

Pedagogisk omsorg/familjedaghem vänder sig till barn i åldrarna 1–5 år. Verksamheten ska stimulera barns utveckling och lärande och utformas så att den förbereder barnen för fortsatt lärande. Pedagogisk omsorg/familjedaghem styrs av skollagen, främst kapitel 25. Förskolans läroplan är vägledande för verksamheten.

Personalen i pedagogisk omsorg ska ha sådan utbildning eller erfarenhet så att barnets behov av omsorg och en god pedagogisk verksamhet kan tillgodoses.

Pedagogisk omsorg är ett samlingsbegrepp där familjedaghem är en av flera former.

Hur och var den pedagogiska omsorgen bedrivs ser olika ut i Eksjö kommun. Kommunen erbjuder två olika alternativ. Antingen bedrivs verksamheten i det egna hemmet eller i en särskild lokal (lägenhet).

Mer om pedagogisk omsorg
Mer om pedagogisk omsorglänk till annan webbplats

Förskolorna i Eksjö kommun

I Eksjö kommun finns kommunala förskolor och familjedaghem samt fristående förskolor och familjedaghem.

Förskolorna har öppet mellan klockan 06.00 och 18.00 och familjedaghemmen har öppet mellan klockan 06.00 och 17.00. För dig som arbetar på obekväma tider finns det en förskola i Eksjö tätort som har natt- och helgöppet. Från och med vecka 24 år 2019 har förskolan med obekväm tid stängt jämna veckor från fredag klockan 18.00 till måndag klockan 06.00.

På sommaren stänger förskolorna och familjedaghemmen under fyra veckor. De föräldrar som har behov av omsorg för sina barn dessa veckor, hänvisas till en förskola där samordning sker.

Förskolorna och familjedaghemmen har möjlighet att stänga sin verksamhet två dagar per termin för planering, utvärdering och kompetensutveckling. Föräldrar som är i behov av omsorg för sina barn dessa dagar erbjuds plats på någon annan enhet vid dessa tillfällen. Meddelande om stängning ska skickas ut senast 2 månader i förväg.

Allmän förskola för barn 3–5 år

Sommaromsorg

Under veckorna 28–31 samordnas verksamheterna inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. De som har behov av plats hänvisas under dessa veckor till den förskola eller det fritidshem som har öppet.

Eksjö tätort, Hult, Höreda och Värne

Under vecka 28–31 har förskolehuset Galaxen sommaröppet. De som inte kan förlägga sin semester dessa veckor erbjuds plats vid anmält behov.

Öppettiderna för sommaromsorgen är måndag–fredag klockan 06.00–18.00.

Nytt för i år: Veckorna 28-31 har "nattis" stängt.

Sista anmälningsdagen är 23 april 2021.

Ingatorp, Hjältevad och Mariannelund

Under vecka 28–31 har förskolan Bullerbyn, Mariannelund sommaröppet. De som inte kan förlägga sin semester dessa veckor erbjuds plats vid anmält behov.

Omsorg tillhandahålls måndag–fredag klockan 06.00–18.00.

Anmäl behov av plats

Om du behöver plats under vecka 28–31 ber vi dig kontakta personalen där ditt barn är placerat.

Kontakt och telefontid

Barn- och utbildningssektorn

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

barnomsorg@eksjo.se

Barnomsorgshandläggarnas telefontid:
Måndag–torsdag: klockan 10.00–12.00 och 13.00–14.00
Fredag: klockan 10.00–12.00

HJÄLPTE DEN HÄR SIDAN DIG? JA NEJ

Sidan senast uppdaterad: 4 mars 2021

Om förskola och familjedaghem i Eksjö kommun

Förskola och familjedaghem erbjuds till barn i åldern 1-5 år. I Eksjö kommun finns 16 kommunala förskolor och 7 kommunala familjedaghem.

Barnomsorgshandläggarnas telefontid:
Måndag–torsdag klockan: 10.00-12.00 och 13.00-14.00
Fredag: klockan 10.00-12.00

Till toppen

Translate page

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Dag före röd dag, dag före afton och vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.