Logotyp Eksjö kommun

Läsårstider och lov

Läsårstiderna gäller för allmän förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola. En elev kan få kortare ledighet för enskilda angelägenheter.

Vårterminen 2019

Terminstider

8 januari – 14 juni (förskoleklass, grundskola, grundsärskola, samt gymnasieskola och gymnasiesärskola årskurs 1 och 2)
8 januari – 8 juni (avgångsklasser vid gymnasieskola och gymnasiesärskola)

Ledighet för eleverna vårterminen 2019

25 januari (studiedag för grundskolan)
1 februari (studiedag för gymnasieskolan)
11 februari - 15 februari (sportlov)
7 mars (studiedag)
15 april - 18 april (påsklov)
14 maj (studiedag)
31 maj (lovdag

Läsåret 2019/2020

Terminstider

Höstterminen 2019: 20 augusti - 20 december (förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola)
Vårterminen 2020: 8 januari - 12 juni (förskoleklass, grundskola, grundsärskola samt gymnasieskola årskurs 1 & 2 och gymnasiesärskola årskurs 1, 2 & 3)
8 januari - 6 juni (avgångsklasser vid gymnasieskola och gymnasiesärskola)

Ledighet för eleverna

17 september (studiedag)
28 oktober - 1 november (höstlov)
18 november (studiedag)
7 februari (studiedag)
10 februari - 14 februari (sportlov)
5 mars (studiedag)
6 april - 9 april (påsklov)
22 maj (lovdag)
25 maj (studiedag)

Ledighetsansökan

Enligt skollagen får en elev beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter.

Aktiviteter, till exempel längre semesterresor, bör planeras in så att lovdagar kan utnyttjas. Se terminstiderna för aktuella lovdagar. Ledighet under lästid bör endast i undantagsfall begäras för semestrar.

Under de nationella proven är det obligatorisk närvaro. Ledighet beviljas som regel inte när dessa genomförs.

Information om alla provdatum finns på Skolverkets webbplatslänk till annan webbplats

Lovprogram

Lovprogrammen innehåller tips på fritidsaktiviteter för barn och ungdomar i Eksjö kommun. Program tas fram inför jul- och sportlov. Aktuellt lovprogram