Eksjö kommuns logotyp

Student- och skolavslutning 2023

Sommaren är här och snart är det dags för skolavslutning och studentavslutning vid Eksjö kommuns grundskolor och gymnasieskola.

Tider för student- och skolavslutningar

Informationen har även gått ut till alla elever och vårdnadshavare.

Lördag 10 juni

Läs om vad som gäller för avgångselever på Eksjö gymnasium och Eksjö gymnasiesärskola: Studentavslutning 2023
(Klockan 13 sker "utspringet" mot Östanåskolans innergård.)

Tisdag 13 juni

Prästängsskolan årskurs 9: Elever samlas klockan 16.30 i hemklassrummen. Avslutning i Eksjö kyrka klockan 20 – två anhöriga till respektive elev får delta.

Furulundsskolan, årskurs 9: Samling klockan 19.20 vid Folkets Hus. Avslutning i Hässleby kyrka klockan 20 – alla får delta (i mån av plats).

Onsdag 14 juni

Hultskolan: Samling klockan 7.50 på skolgården. Avslutning i Hults kyrka klockan 8 – alla får delta.

Linnéskolan: Samling på skolgården klockan 8.30. Avslutning i Eksjö kyrka klockan 9 – vårdnadshavare till elever i årskurs 6 får delta.

Höredaskolan: Samling klockan 8 på skolgården för promenad till kyrkan.
Avslutning i Höreda kyrka cirka klockan 8 – alla får delta (i mån av plats).

Norrtullskolan: Samling på skolgården klockan 9.40. Avslutning i Eksjö kyrka klockan 10 – vårdnadshavare till elever i årskurs 6 får delta.

Grevhagsskolan förskoleklass–årskurs 3: Samling, klockan 11.15 på skolgården. Avslutning i Eksjö kyrka klockan 12 – vårdnadshavare till elever i årskurs 3 får delta.

Grevhagsskolan, årskurs 4–6: Samling klockan 12.15 på skolgården. Avslutning i Eksjö kyrka klockan 13 – vårdnadshavare till elever i årskurs 6 får delta.

Prästängsskolan, årskurs 7–8: Avslutning i auditoriet klockan 8 – endast för eleverna.

Ingatorpsskolan: Samling på skolan klockan 7.50. Avslutning i Ingatorps kyrka klockan 8.30 – alla får delta (i mån av plats).

Furulundsskolan, förskoleklass–årskurs 8: Samling på skolan klockan 8.20. Avslutning i Hässleby kyrka klockan 9 – vårdnadshavare får delta i mån av plats.

Eksjö gymnasium årskurs 1–2 och introduktionsprogrammen samt Eksjö gymnasiesärskola årskurs 1–3: Samling klockan 7.50 utanför Eksjö kyrka. Klasser och mentorer har reserverade platser i kyrkan. Avslutning i Eksjö kyrka klockan 8 – övrig personal och vårdnadshavare kan delta i mån av plats.

Eksjö kyrka har plats för cirka 400 personer, det innebär att vi i många fall behöver begränsa antalet besökare för att inte överskrida gränsen. Rektorer på respektive skola har beslutat om vilka och hur många som får delta. Vi ber alla respektera detta.

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se

Fax:

0381-166 00