Eksjö kommuns logotyp

Skolbibliotek

Skolbiblioteken ska fungera som ett stöd i arbetet med att alla elever ska nå målen i läroplanen.

Enligt skollagen ska eleverna i grundskolan, anpassad grundskola, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och anpassad gymnasieskola ha tillgång till skolbibliotek. Enligt den biblioteksplan som tagits fram för Eksjö kommun ska skolbiblioteken fokusera på:

  • Barn och ungas läsning (läsförståelse och läsglädje).
  • Att ge stöd till undervisningen enligt läroplanen (eleverna ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, tala, skriva och lära).
  • Att bli mer synliga i skolans vardag.
  • Att även digitala medier ska finnas.

Läs mer om biblioteksplanen och biblioteken i Eksjö kommun

Rubrik plusbox

Innehåll plusbox

Rubrik

Innehåll plusbox

Rubrik 2 plusbox

Innehåll plusbox

Kontakt

Barn- och utbildningssektorn

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00