Logotyp Eksjö kommun

Skolskjuts

Elever i förskoleklass och grundskola kan ha rätt till kostnadsfri skolskjuts.

Ansvarsfördelning vid skolskjuts

Skola, transportör, eleven och du som förälder har alla ansvarar för resan mellan hemmet och skolan.

Som förälder ansvarar du för:

  • eleven på vägen mellan hemmet och anvisad skolskjutshållplats, samt under väntetider på hållplatsen tills dess att eleven stiger på skolskjutsen. Samma ansvar gäller när eleven stigit av skolskjutsen vid hemfärd
  • att eleven kommer i tid till skolskjutshållplatsen
  • att meddela transportören om eleven inte ska åka med skolskjutsen vid sjukdom eller annan frånvaro (gäller inte länstrafiken). Se kontaktuppgifter nedan.

Vi rekommenderar att du följer ditt barn till hållplatsen tills dess att barnet klarar av att gå till hållplatsen själv.

Eleven ansvarar för:

  • att följa föreskrivna regler, som till exempel att använda säkerhetsbälte och följa ordningsregler.

Transportören ansvarar för:

  • aleven under skolskjutsen
  • att gällande trafikbestämmelser följs
  • att meddela skolan om ordnings- eller säkerhetsproblem uppstår under transporten.

Skolan ansvarar för:

  • tillsyn och för att ordnings- och säkerhetsregler följs när eleven anländer till skolan. Detsamma gäller innan hemfärd efter skolans slut.

Kontakt

Barn- och utbildningssektorn

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

575 80 Eksjö

Telefon:

E-post:

barn-utbildningssektorn@eksjo.se

Eksjö Taxi
Telefon: 0381-107 07

Taxi Nyberg
Telefon: 0381-121 00 (klockan 8.00–17.00), 070-520 83 77 (övrig tid)

Mariannelunds taxi
Telefon: 0496-103 00
E-post: taxi.mariannelund@gmail.com