Eksjö kommuns logotyp

Skolskjuts

Elever i förskoleklass och grundskola kan ha rätt till kostnadsfri skolskjuts.

Ansvarsfördelning vid skolskjuts

Skola, transportör, eleven och du som förälder har alla ansvarar för resan mellan hemmet och skolan.

Som förälder ansvarar du för:

  • eleven på vägen mellan hemmet och anvisad skolskjutshållplats, samt under väntetider på hållplatsen tills dess att eleven stiger på skolskjutsen. Samma ansvar gäller när eleven stigit av skolskjutsen vid hemfärd.
  • att eleven kommer i tid till skolskjutshållplatsen
  • att meddela transportören om eleven inte ska åka med skolskjutsen vid sjukdom eller annan frånvaro (gäller inte länstrafiken). Se kontaktuppgifter nedan.

Vi rekommenderar att du följer ditt barn till hållplatsen tills dess att barnet klarar av att gå till hållplatsen själv.

Eleven ansvarar för:

  • att följa föreskrivna regler, som till exempel att använda säkerhetsbälte och följa ordningsregler.

Transportören ansvarar för:

  • eleven under skolskjutsen
  • att gällande trafikbestämmelser följs
  • att meddela skolan om ordnings- eller säkerhetsproblem uppstår under transporten.

Skolan ansvarar för:

  • tillsyn och för att ordnings- och säkerhetsregler följs när eleven anländer till skolan. Detsamma gäller innan hemfärd efter skolans slut.

Kontakt

Barn- och utbildningssektorn

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

575 80 Eksjö

Telefon:

Skolskjutssamordnare
Telefon: 0381-363 40

Skolskjutsentreprenör
Aneby buss
Telefon: 0380-405 10 (klockan 8.00–17.00), 070-643 01 60 (akuta ärenden)