Brukarråd, elevråd, klagomål, kvalitetsarbete, kontaktpolitiker, Skolinspektionen