Logotyp Eksjö kommun

Brukarråd inom förskola och skola

Brukarråd är ett forum som ger möjlighet till delaktighet och inflytande i förskolan, familjedaghem och skolan.

I brukarrådet medverkar elever, föräldrar och personal. Föräldrarna representerar klassen, avdelningen eller gruppen. Rektor och personal representerar arbetsplatsen. Eleverna i brukarrådet är också med i skolans elevråd. Vid behov deltar en kontaktpolitiker från kommunstyrelsens barn- och ungdomsnämnd.

Varje brukarråd bestämmer vilka frågor som de vill jobba med och hur de vill lägga upp sitt arbete. Varje brukarråd bestämmer också hur ordförande och vice ordförande utses och hur lång mandattiden ska vara. Vid varje sammanträde förs mötesanteckningar.

Ärenden som kan behandlas av brukarrådet

  • Vara delaktig i verksamhetens kvalitetsarbete.
  • Ge förslag på hur barnen/eleverna ska få ökat inflytande och ansvar.
  • Uppmärksamma stämning och relationer inom verksamheten.
  • Stimulera och arrangera gemensamma aktiviteter.
  • Följa upp trafik- och skolskjutsfrågor.
  • Föra en dialog om budgetfrågor.
  • Påverka politiska förslag som rör den enskilda förskolan/skolan innan beslut har fattats.
  • Skapa kontakt med andra brukarråd.

Dokumentmallar för brukarråd

Storbrukarråd

En gång per termin har Eksjö kommun storbrukarråd. Ett storbrukarråd för Eksjö tätort, Hult och Höreda, samt ett storbrukarråd för Hjältevad, Ingatorp och Mariannelund. Uppgiften är att vara ett forum för samråd för hela kommunen.

Till storbrukarrådens möten utses representanter från de olika brukarråden. Storbrukarråden organiseras av barn- och ungdomsnämnden. Ordförande för barn- och ungdomsnämnden leder mötena. Medverkar gör även skolchef och sekreterare från barn- och ungdomssektorn.

Kommande storbrukarråd

Torsdagen den 10 oktober klockan 18.30 i Mariannelund
Torsdagen den 17 oktober klockan 18.30 i Eksjö

Mötesanteckningar

Grundskolornas och grundsärskolornas brukarråd

Datum för kommande brukarråd och protokoll finns publicerade vid respektive brukarråd.

Furulundsskolans brukarråd

Kommande brukarråd

Tisdag 19 november 2019 klockan 18.00

Mötesanteckningar

Grevhagsskolans och grundsärskolans brukarråd

Kommande brukarråd

Datum för kommande brukarråd anslås på skolan.

Mötesanteckningar

Hultskolans brukarråd

Kommande brukarråd

Datum för kommande brukarråd anslås på skolan.

Mötesanteckningar

Höredaskolans brukarråd

Ingatorpsskolans brukarråd

Linnéskolans brukarråd

Kommande brukarråd

Tisdagen den 12 november klockan 18.00-20.00

Mötesanteckningar

Norrtullskolans brukarråd

Kommande brukarråd

Datum för kommande brukarråd anslås på skolan.

Mötesanteckningar

Prästängsskolans brukarråd

Kommande brukarråd 2019

Tisdagen den 26 november klockan 19.00-21.00

Mötesanteckningar

Förskolornas och familjedaghemmens brukarråd

Datum för kommande brukarråd och protokoll finns publicerade vid respektive brukarråd.

Baronens och Slottets brukarråd

Kommande brukarråd


Mötesanteckningar

Blåsippans och Kvarnarps brukarråd

Bullerbyn, Skogsgläntan och Getingens brukarråd

Kommande brukarråd

Datum för kommande brukarråd anslås på förskolan.

Mötesanteckningar

Delfinen, Kullalyckan och familjedaghemmens brukarråd

Eken, Stocksnäs och Äventyrets brukarråd

Galaxens brukarråd

Hult förskolas brukarråd

Kommande brukarråd

Tisdag 19 november 2019 klocakn 18.30-19.30

Mötesanteckningar

Sunnanäng och Värne familjedaghems brukarråd

Kommande brukarråd

Onsdag 10 april 2019


Protokoll